Fler kvinnor än män kommer att förlora jobbet på grund av digitalisering

Arbetsmarknad Fler kvinnor än män kommer att förlora jobbet på grund av digitalisering och automatisering. Samtidigt skapas nya jobb som exempelvis dataanalytiker. Det visar en framtidsspaning som Unionen har gjort om hur teknikskiftet påverkar arbetsmarknaden.

Fler kvinnor än män kommer att förlora jobbet på grund av digitalisering
Nio av tio ekonomiassistenter är kvinnor, ett jobb som försvinner i digitaliseringen. Bild StockAdobe.

Rapporten har tittat på tjänstemännens arbetsmarknad i Sverige inom it, handel, kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustrin. Idag är över 70 procent av svenska tjänstemän är verksamma I dessa branscher. Rapporten bygger arbetsmarknadsdata från hela världen som har bearbetats med hjälp av ai.

Framförallt är det jobb med rutinartade arbetsuppgifter som inte längre behövs i samma utsträckning, som sekreterare, ekonomiassistenter, redovisningsekonomer och företagssäljare, visar rapporten.

För många yrken som kräver högre utbildning kommer nya tekniker att innebära möjligheter till en ökad produktivitet, när människors kapacitet förstärks med hjälp av maskiner. I yrken som kräver lägre utbildning kommer vissa arbetsuppgifter att automatiseras, medan effekten av förstärkning av kvarvarande mänskliga arbetsuppgifter inte blir lika stark.

Högst sannolikhet

De två tjänstemannayrken som enligt Unionens analys har högst sannolikhet att automatiseras är ekonomi- och kontorsassisteneter. Därför kommer fler kvinnor än män att påverkas av den snabba teknikutveckling då till exempel nio av tio ekonomiassistenter kvinnor, och tre av fyra kontorsassistenterna och sekreterare är kvinnor.

Rapporten pekar att lågutbildade tjänstemän drabbas hårdare än högutbildade. För tjänstemän i yrken som bara kräver gymnasieutbildning är sannolikheten nio gånger högre att deras arbetsuppgifter automatiseras än för tjänstemän i yrken som kräver mer än tre års högskolestudier.

Men Unionen ser även fördelar med automatiseringen. Istället för att ägna sig åt enformiga administrativa uppgifter kan många tjänstemän lägga mer tid på det kreativa värdeskapande arbetet.

Ny teknik skapar också nya jobb. Om fem år kommer ett av de mest efterfrågade yrkena vara mjukvaru- och systemutvecklare, enligt Unionens analys. Andra yrken där det kommer att finnas gott om jobbtillfällen är exempelvis dataanalytiker, industridesigner och specialister inom miljöskydd och miljöteknik.

Analysmodellen har utvecklats av företaget Faethm. Mer fakta om Faethm modellen.

Läs Unionens rapport

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.