nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ny bok om generations-skiften

I den nya boken ”När företaget går vidare i familjen” guidar konsulten Annika Hall de som är involverade i ett generationsskifte genom den processen. Fokus ligger på hur de känslomässiga utmaningarna kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Den här boken vänder sig till företagarfamiljer, styrelseledamöter, revisorer och andra rådgivare.

– Det mest värdefulla som kan gå förlorat under processen är sällan pengar, utan relationerna inom familjen. Förståelse för ägarfamiljens unika situation och behov är därför grunden för ett lyckat generationsskifte, säger Annika Hall.

Det finns mycket att vinna på att starta diskussioner gällande familjeföretag i god tid, men ofta skjuts de ändå på framtiden. Anledningen är generationsskiftets många känslomässiga utmaningar, såsom vem som ska bli vd, hur syskon ska komma överens om företagets framtid och hur man säkerställer att skiftet blir rättvist. I boken underlättar Annika Hall en process som annars kan bli fylld av dispyter.

– Genom att sätta ord på det som ofta upplevs som ”luddigt” och svårt att konkretisera vill jag hjälpa ägarfamiljer att, på ett konstruktivt sätt, prata om generationsskiftet och komma fram till lösningar som passar dem. Min förhoppning är att boken även ska vara till nytta för de som i sin profession möter ägarfamiljer. Ambitionen är att öka insikterna om generationsskiftets mänskliga ansikte och inspirera till att de känslomässiga frågorna lyfts, berättar Annika Hall.

Läs mer: Få företag överlever generationsskiften

Boken tar avstamp i samspelet mellan familj och företag för att sedan fördjupa sig i områden som ägar- och vd-skifte, ägarsamspel och ägarstyrning, rättvisa, konflikt och kommunikation samt rådgivning i generationsskiften.

“De flesta av oss skapar vår egen, vuxna identitet utanför familjen. Vi flyttar hemifrån och gör karriärval som särskiljer oss från föräldrar och syskon. Även om vi känslomässigt har band till familjen, blir vi på andra sätt oberoende av den. I företagarfamiljer ser det annorlunda ut. Där måste behoven av tillhörighet och identitet tillgodoses genom de roller som familjemedlemmarna har i företaget. Utmaningen är därmed att separera och skapa en egen identitet inom ramen för familjerelationerna. Detta ställs på sin spets under generationsskiften, då familjemedlemmarnas roller oundvikligen förändras.” — ur boken

Annika Hall har en bakgrund som forskare i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, med fokus på familjeägda företag. Under femton års tid har hon arbetat som föreläsare och rådgivare i frågor runt ägarförändringar och ägarstyrning i familjeägda/partnerägda företag.

Boken utkommer den 1 november 2018 på bokförlaget Roos & Tegner.

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här