Norge klår Sverige i vd-jämlikhet

Vd-rollen Chefsrekryteringsföretaget Heidrick & Struggles har släppt sin årliga globala vd-rapport. Den visar att Sverige ligger bra globalt – men förlorar stort mot Norge.

Norge klår Sverige i vd-jämlikhet
Andelen kvinnliga vd:ar är dubbelt så stor i Norge som i Sverige. Foto: Adobe Stock

De nordiska länderna ligger högt i fråga om andelen kvinnliga vd:ar i börsnoterade bolag. Finland och Danmark ligger på 8 procent, Sverige på 10 procent, att jämföra med det globala genomsnittet på 7 procent. Men Norge skiljer ut sig rejält, med en andel på hela 20 procent. Vad beror denna skillnad på?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Heidrick & Struggles Sverigechef Patrik Hammar tror att den norska kvoteringslagen har ett finger med i spelet. Sedan 2003 måste de norska styrelserna enligt lag kvotera in minst 40 % kvinnor i sina styrelser. En kritiserad lag som anses ha fått oönskade konsekvenser, som att samma kvinnor får fler styrelseuppdrag, eller att man minskar antalet styrelseledamöter så att kvinnorna blir fler i procenttal men inte i antal.

Rätt typ av utbildning

Men Patrik Hammar menar att kvoteringen har fått en positiv effekt: den sätter ett större fokus på kvinnor i styrelser och på ledande positioner i Norge. Det i kombination med att internrekrytering är vanligare i Norge än i Sverige ger bättre utdelning i fråga om kvinnliga vd:ar.

– Det som har varit en svårighet i Sverige är att det inte har funnits tillräckligt många branschkunniga personer för att kunna fylla på i styrelserna i vissa branscher, och det måste man arbeta systematiskt med. Allt från att attrahera kvinnor till ”rätt” typ av utbildning för framtidens ledare, till att kvinnor får systematiskt stöd under karriären. Och inte minst att man i rekryteringsprocessen ställer krav på att få en balanserad urvalslista med lika många män och kvinnor, säger han.

Få grundare är vd:ar

Undersökningen går också in på hur vd:arnas väg till sin nuvarande post såg ut. Globalt sett visar sig den vanligaste vägen vara att rekryteras utifrån och då direkt till vd-jobbet. Dessa stannar i genomsnitt sex år på företaget innan de går vidare, och genomsnittsåldern vid rekryteringen är 51 år.

Det kan jämföras med andelen som är vd på ett företag som de själva har grundat: endast fyra procent. Dessa är betydligt yngre än övriga vd:ar vid utnämningen, blott 36 år i snitt. Men de stannar desto längre på sin post: 19 år är medeltalet.

Internrekryteringar har långt till toppen

Ytterligare en grupp som utmärker sig är de vd:ar som har gått den långa vägen, och avancerat till högsta posten via andra tjänster på företaget, exempelvis som chef eller analytiker. Dessa är ungefär jämnåriga vid utnämningen med de externt rekryterade vd:arna – närmare bestämt 52 år – men de har minst sagt god kännedom om företaget, givet att de i genomsnitt har arbetat 26 år i firman innan de når toppen. Efter utnämningen till vd blir de dock oftast bara kvar i fem år – något kortare än den externt rekryterade vd:n.

BTX: Andelen kvinnliga vd:ar är dubbelt så stor i Norge som i Sverige. Foto: Adobe Stock

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.