Sverige toppland för kvinnlig representation i bolagsstyrelser

Ägare & Styrelse Kvinnor innehar 34,7 procent av platserna i Sveriges publika bolagsstyrelser, en ökning med 1,4 procentenheter sedan 2019. Det placerar Sverige på femte plats i den senaste rankningen över länder med högst andel kvinnor i styrelser som genomförts av revisions- och konsultbolaget Deloitte.

Sverige toppland för kvinnlig representation i bolagsstyrelser
Av de som jobbat hemma är en majoritet, 53 procent, positiva till att återigen arbeta fysiskt på sin arbetsplats. Foto: Adobe Stock

Sverige hamnar även på andra plats på listan över länder med högst andel kvinnliga vd:ar, där ökningen i publika bolag gått från 10,3 procent 2019 till 12,4 procent i år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Den sjunde upplagan av Women in the Boardroom: A Global Perspective visar att kvinnor endast innehar 19,7 procent av styrelseplatserna globalt, en ökning med 2,8 procent sedan rapporten senast publicerades 2019. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer det ta över 20 år – till 2045 – innan kvinnor och män är jämnt representerade i styrelserna.

– Självklart är det uppmuntrande att se att vi gör framsteg mot att uppnå jämställdhet i styrelserna och det är glädjande att Sverige ligger bra till i rankningen. Men utvecklingen går alldeles för långsamt även här i Sverige. Det är viktigt att vi håller fokus och vidtar konkreta åtgärder för att öka mångfalden i svenska styrelser och ledningsgrupper, både vad gäller kön, ålder, bakgrund och etnicitet, säger Therese Kjellberg, partner på Deloitte.

I Sverige finns högst andel kvinnliga styrelseledamöter inom den finansiella sektorn (38,2 procent), följt av consumer business (35 procent) och TMT (34,2 procent). Bland statligt ägda bolag innehar kvinnor 47 procent av styrelseplatserna och majoriteten av ordförandeposterna (51 procent).

Rapporten visar på ett positivt samband mellan kvinnligt vd-ledarskap och jämställdhet i styrelsen. På global nivå har bolag med kvinnliga vd:ar betydligt fler kvinnor i sina styrelser än de som drivs av män – 33,5 procent respektive 19,4 procent. Trenden är densamma på bolag med kvinnliga styrelseordföranden – 30,8 procent respektive 19,4 procent. Det framkommer även att mer jämställda styrelser är mer benägna att utse kvinnliga vd:ar och styrelseordföranden.

– Forskning från The 30% Club visar att bolag med mer diversifierade styrelser och ledningsgrupper presterar bättre. En grupp som består av olika kön, åldrar och bakgrunder får dessutom infallsvinklar från flera olika perspektiv, vilket är en enorm tillgång när det kommer till att lösa problem och rusta bolaget för framtiden, säger Therese Kjellberg.

Årets rapport producerades i samarbete med The 30% Club vars ambition är att uppnå 30 procent kvinnlig representation i styrelser och ledningsgrupper på börsnoterade bolag. Rapporten jämför andelen kvinnliga styrelseledamöter i 72 länder och tittar på orsaker och trender bakom siffrorna.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.