När är det en bra idé att löneväxla?

Ekonomiexperten Att löneväxla behöver inte vara så krångligt, och kan vara ett sätt för dig som vd att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Här reder Jens-Oskar Göransson ut regelverket.

När är det en bra idé att löneväxla?
Shutterstock
Jens-Oskar Göranson är affärsområdeschef på Azets, före detta Visma. 
Jens-Oskar Göransson är affärsområdeschef på Azets, före detta Visma Services.

En fördel med att växla en del av lönen mot pensionssparande, är att det innebär en möjlighet för medarbetaren att själv påverka sparandet på ett fördelaktigt sätt. Eftersom det blir billigare för arbetsgivaren att betala in pensionspremie än att betala ut samma belopp i lön kan arbetsgivaren skjuta till mellanskillnaden, cirka 5,8 procent utöver avdraget på den anställdes premie. Kapitalet på pensionssparandet blir då öronmärkt och tryggat för en framtida pension.

Lägre skatt

Detta bidrar till en förstärkt pension, något som i sin tur kan göra det möjligt för medarbetaren att gå i pension i förtid. En annan fördel för medarbetaren är att avkastningsskatten på pensionskapital är lägre än för andra sparformer. Eftersom avdraget dras från bruttolönen medför detta även sänkt marginalskatt. Beroende på var den anställde är i livet kan han eller hon forma sin löneväxling därefter, med eller utan återbetalningsskydd, samt välja belopp och förvaltningsform.

Gränsbelopp

För att det ska vara lönsamt för en medarbetare att löneväxla bör lönen efter löneavdraget vara minst 8,07 inkomstbasbelopp, det vill säga en årslön på 496 305 kronor. Lagstadgad allmän pension, sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner kan påverkas negativt av att växla lön till pension om lönen ligger under detta belopp.

Attrahera nyckelkompetens

Löneväxling kan av många uppfattas som krångligt och tidskrävande och avstår därför att erbjuda denna förmån. Kom då ihåg att det är ett bra sätt att visa uppskattning för medarbetarna, och ett lockande arbetsgivareerbjudande som kan attrahera nyckelkompetens.

Jens-Oskar Göransson

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.