De här idéerna har vi fått för att utveckla ledningsgruppen

Affärsstyrning Nu har Ledningsgruppsdagen 2017 gått av stapeln. Vi frågade några av deltagarna: Vad har ni för utmaningar i er ledningsgrupp och vad har ni fått för idéer på hur ni kan jobba med dem?

De här idéerna har vi fått för att utveckla ledningsgruppen
Karin Thorsell

Max Skoglund, Hamamatsu Photonics Norden

Vad har ni för utmaningar i er ledningsgrupp?

– Vi är 25 personer i organisationen och i ledningsgruppen sitter jag som vd tillsammans med säljchefen, den administrativa chefen och ekonomichefen. Vi famlar med att finna kontinuitet och balans mellan strategiska och operativa frågor. Vi har provat olika varianter.

Vad har ni fått för idéer här på hur ni kan jobba med det?

– Att hitta och identifiera syftet med ledningsgruppen och vad vi ska göra. Jag tror att det är där vi måste börja. Vi, som många, hoppar över det och kör bara igång med möten. Vi har en agenda, men den ska ju påverkas av vad vi ska göra och att det måste ge något på individnivå, vara mer eller mindre engagerande.

Vi har testat att ha möten i fikarummet som alla får lyssna på och vi kommer att jobba vidare med att kommunicera ut vad vi gör så att vi inte blir en fri planet, frikopplad från medarbetarnas bekymmer. Ingen ska behöva fundera på vad vi gör.

DSC_0286

Carolina Frisk, Finströms kommun, Åland

Vad har ni för utmaningar i er ledningsgrupp?

– Vi är en helt ny organisation. Förut fanns en stor ledningsgrupp. Vi ska försöka hitta arbetssätt för att få det här att fungera, så att vi kan visa medarbetarna vart vi är på väg och få ett bra arbetsklimat i organisationen. Det är alltid oro vid förändring.

Vad har ni fått för idéer här på hur ni kan jobba med det?

– Massor. Det gäller att prata ihop sig och bejaka olikheter, att inte vara rädd för konflikter utan att anta utmaningar. Vi ska göra saker på ett annorlunda sätt och ta hjälp av varandra.

DSC_0294Marcus Östlundh och Therese Hammar, HKC Hotell Kung Carl

Vad har ni för utmaningar i er ledningsgrupp?

– Vi är ett familjeföretag där vi delar vd-posten och en syster och pappa också sitter i ledningsgruppen. Det finns en risk att när vi i ägargruppen halvvägs har fattat beslut när vi kommer till ledningsgruppen och det är en utmaning att inte jobba så och samtidigt inte ta bort glädjen av att ha ett familjeföretag. Vi vet att om vi ska växa så måste vi jobba professionellt med en väl fungerande ledningsgrupp.

Vi är också utspridda på fyra platser i landet, så vi behöver se hur personer från alla platser kan ses tillräckligt ofta utan att det stjäl för mycket tid.

Vad har ni fått för idéer här på hur ni kan jobba med det?

– Att jobba med tydliga målbilder och komma tillbaka till mission och vision. Det blir lätt att vi bara drar resultatet, men det går att vända på det och ta en övergripande bild, inte varje enhet för sig.

Vi ska också bara ta upp frågor som berör själva gruppen, det är en viktig poäng. Det är viktigt att fråga: Vad är syftet. Mycket med en sådan här utbildningsdag handlar ju också om inspiration, att väcka idéer.

DSC_0302Christina Nilsson, Meritum i Sverige

Vad har ni för utmaningar i er ledningsgrupp?

– Vi jobbar i ett uppstartsföretag och tanken är att vi ska starta en ledningsgrupp. Vi gjorde ett värdegrundsarbete förra året som medarbetarna skapat. Utifrån det har vi fått vår mission och vision. Så nu tar vi nästa steg.

Vad har ni fått för idéer här på hur ni kan jobba med det?

– Fokusmål, vad och hur vi ska göra, att tänka på enkla saker. Vi kanske inte ska diskutera cykelställsfrågor, det får man aldrig sluta att upprepa. Dynamiken i gruppen har vi i värdegrunden och nu ska vi identifiera var vi är i för grupputvecklingsfas för att få en positiv utveckling.

DSC_0307Rebecca Rudfjäll, Glenn Olofsson och Arto Saarinen, Siljeströms projektledning

Vad har ni för utmaningar i er ledningsgrupp?

– Vi har utmaningen att folk slutar i företaget och branschen. Hur ska man möta det? Det tar mycket engagemang att hitta folk och det gör att tiden går åt till att lösa akuta problem i stället för att ägna oss åt långsiktiga frågor. Vi har långsiktiga mål och vill lägga ut dem på medarbetarna, men de kommer och går, så det är svårt.

Vad har ni fått för idéer här på hur ni kan jobba med det?

– Vi måste sätta oss i organisationen och tänka på de medarbetare vi har, att tänka vad och varför de ska fortsätta med oss. Vi ska jobba mer med vision och mission och hur vi ska kommunicera det. Vi vet vad medarbetarna vill göra och om vi inte kan erbjuda det kommer de inte att stanna.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.