Medarbetarna vill ha en coachande vd

Ledarskap En undersökning som utbildning- och bemanningsföretaget Lernia gjort visar att medarbetare inom industrin helst vill ledas av en visionär coach som är bra på att koordinera gruppens arbete.

Medarbetarna vill ha en coachande vd
Marie-Louise Bondesson betonar att ett jämställdhets- och mångfaldstänk ska ligga högst upp på agendan i alla lägen och på alla nivåer inom organisationen.

Medarbetare inom industrin rankar mjuka egenskaper så som tydlighet, lyhördhet och engagemang högst för hur en bra ledare uppfattas. Hårda och mer formella egenskaper så som utbildning, resultatfokus och expertis rankas lägre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Lernias HR-chef Marie-Louise Bondesson konstaterar att när framtidens industri blir alltmer digital, automatiserad och komplex ökar kraven på multikompetent och flexibelt ledarskap där de coachande egenskaperna är viktigast.

– Tyvärr finns det fortvarande en del företag inom industrin som är kvar i gamla vanor. Det gör att de blir mindre konkurrenskraftiga, både gentemot andra länders industrier, men också när det gäller att locka till sig nya talanger. För att kunna driva förändring måste framtidens ledarskap därför bli mer agilt. Man måste våga testa nytt, säger hon.

Viktigt med värderingar

Industrin lider brist på arbetskraft och för att locka talanger behöver man som vd tydligt kommunicera företagets värderingar.

– Därför är det oerhört viktigt att se till att de värderingar som förespråkas utåt är förankrade i företaget, inte bara en påklistrad vacker fasad. Vd:n har här en enormt viktig roll och värderingarna måste reflekteras i det vardagliga arbetet i form av beteenden, intern kultur och jargong.

Marie-Louise Bondesson konstaterar att i ett värdebaserat ledarskap måste alla involveras.

– Alla medarbetare ska ha möjlighet att delta i att ta fram en gemensam värdegrund som alla förstår och som får varje person att inse vilket värde hen tillför organisationen.

Hon betonar också att ett jämställdhets- och mångfaldstänk ska ligga högst upp på agendan i alla lägen och på alla nivåer inom organisationen. Det gäller för vd:n att värdesätta individen och bejaka det faktum att mångfald både skapar en hållbar arbetsplats och hjälper verksamheten att växa.

– För att få till ett mer människoorienterat ledarskap räcker det inte om vi endast fokuserar på ekonomisk tillväxt, vi behöver även förändra vårt sätt att se på medarbetarna. Mycket handlar även om att få till en kulturförändring som märks i vardagen. Här behöver vd:n börja med sig själv. Det räcker till exempel inte bara att prata om vad för typ av ledarskap som ska genomsyra verksamheten utan också efterleva ledarprinciperna, säger Marie-Louise Bondesson.

Lernias undersökning visar att främsta anledningen till att människor vill bli chef inom industrin är för att få utveckla andra. Drivkraften att få leda andra är inte lika stor.

– För många handlar arbetslivet mindre om att tjäna pengar och mer om att få möjlighet att utveckla både sig själv och sina talanger.

Som vd bör man därför reflektera över hur denna vilja kan användas och utvecklas inom den egna verksamheten.

– Det är viktigt att som ledare ha en bra dialog med sina medarbetare för att ta till vara på potential och utveckling.

Det gäller att se till att varje medarbetares nuvarande kompetens verkligen kommer till nytta, avslutar Marie-Louise Bondesson.

Fakta

Lernias tips för ett multikompetent ledarskap

  • Öppenhet och flexibilitet
Omfamna förändring och utveckling, även som chef. Var beredd på att hoppa mellan samt snabbt kunna skifta mellan olika roller.
  • Jordnära visionär
Säkra din förmåga att blanda ett visionärt och inspirerande ledarskap med att samtidigt behålla kontakten med den dagliga verksamheten.
  • Vidareutbildning
Uppdatera och utveckla dina kompetenser genom vidareutbildning.
  • Arbeta interdisciplinärt och branschöverskridande
Våga se utanför företagets väggar – hämta inspiration och kunskap från andra discipliner och branscher. 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.