Engagemanget viktigare än nöjdheten

Engagemang Organisationskonsulten Svante Randlert menar att företag idag lägger alltför stor vikt vid sina mätningar av hur nöjda medarbetare och kunderna är. Han menar att man istället måste hitta sätt att mäta hur engagerade och lojala de är.

Engagemanget viktigare än nöjdheten
Svante Randlerts huvudbudskap är att förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat.

Svante Randlert menar att när du är nöjd så tycker du det du gör och har gjort är ok, men inte mer. När du är engagerad älskar du det du gör, det du behöver förändra och varför du gör det. Han betonar att det är Delta-Q – förmågan att förändras, göra skillnad och delta, som är det viktigaste.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Företaget kommer inte att göra skillnad om de som jobbar där inte gör skillnad och vill förändra, säger han.

Svante Randlert har i över tio år gett råd till tusentals vd:ar i konsten att bli en attraktiv arbetsgivare. Han har också skrivit boken ”Drömarbetsgivaren” och arbetade som Academic Works Business & People Advisor mellan åren 2009-2018. Ett företag som blivit framröstat till Sveriges bästa arbetsgivare inom servicesektorn de två senaste åren. Sedan i somras driver han det egna konsultföretaget Great Result.

Svante Randlert genomför över 150 föredrag per år och när Vd-tidningen får en pratstund med honom är han på väg att tala för chefsnätverket Close i Stockholm.

– Förhoppningsvis kan jag inspirera dem till att våga tänka nytt och våga ifrågasätta sitt sätt att leda sin organisation.

Större vikt vid hr-frågor

Hans huvudbudskap är att förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat.

– De kommande årens stora pensionsavgångar och bristen på rätt kompetens i många sammanhang gör inte saken lättare. Om inte man som vd behandlar sina medarbetare som sin största tillgång, vem ska då göra det, konstaterar han.

Svante Randlert har sett att hr-frågorna under de senaste tio åren hamnat allt högre upp på vd:ars agenda.

– Från att ha delegerat detta helt och hållet till hr-avdelningen är hr-frågorna numera en av vd:ns viktigaste frågor att ta tag i, tillsammans med sina ledare och hr-avdelning. Allt fler hr-chefer tar också plats i företagens ledningsgrupper.

Och vad som gäller är att få tag på engagerade medarbetare som är beredda att bidra till företagets utveckling.

– En enda medarbetare kan göra att man byter bank. Ett enda dåligt möte räcker – trots att det kanske jobbar 1 000 andra, motiverade och kompetenta medarbetare på samma arbetsplats.

Han konstaterar att tidigare har fokus varit på B2B – Business to business – att det är företaget som helhet som avgör om en person vill vara kund hos företaget eller jobba hos dem.

– I dag är fokus flyttat till P2P – People to people – mötet med enskilda medarbetare avgör vad jag får för intryck av företaget.

Satsa på företagskulturen

Han menar att företagen måste flytta fokus från strukturella frågor till företagskulturella. Idag lägger vd:ar generellt sett 80 procents fokus på struktur och resten på en förändringskultur.

– Dessa siffror borde istället vara 50/50. En bra kultur skapar intern effektivitet och extern attraktivitet. De viktigaste frågorna i företagskulturen är att få medarbetare att veta vad de behöver göra, älska att göra detta samt veta varför de gör det.

Bra ledarskap är enligt honom den enskilt viktigaste faktorn när någon ska välja sin framtida arbetsplats.

– Men det är inte alla vd:ar som är medvetna om att det är de som gör störst skillnad. Som vd ska man inte tänka att medarbetarna är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter. Istället ska vd:n skapa förutsättningar för att attrahera, engagera och utveckla medarbetarna varje dag. De ska känna sig fria, men ändå välja att vara kvar, säger han.

Svante Randlert arbetar med utveckling av organisationer i hela Europa och han har sett att i Sydeuropa är de fokuserade på resultat medan man i Norden har mer fokus på medarbetarna, för att i sin tur uppnå resultat.

– Det svenska ledarskapet har blivit något av en förebild runt om i världen. Tar man bra hand om sina medarbetare minskar personalomsättningen och det blir lättare att öka omställningen och vinsten, avslutar han och går iväg för att förmedla sina tankar om ledarskapet till medlemmarna i chefsnätverket.

Fakta

Svante Randlerts 10 budord för att få medarbetare att vissla hela vägen till jobbet.

 1. Om medarbetare ”Nästan allt går att kopiera. Allt utom en enda sak: människorna i er organisation. Det är den faktor som har störst potential att bli en unik konkurrensfördel för er.”
 2. Om rätt kompetens ”Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Vilken kompetens behöver ni för att digitalisera det som går att digitalisera? Men säkerställ också den kompetens ni behöver i morgon och som inte går att digitalisera.”
 3. Om relationer ”Värdefulla relationer är relationer med värde i.”
 4. Om kultur ”Fokusera mer på kultur, förtroende och utveckling i stället för struktur, riskminimering och kontroll.”
 5. Om kommunikation ”Fakta informerar, känslor säljer. Människor övertygas av syften och värden, och övertalas av bevis och nytta.”
 6. Om engagemang ”När du är nöjd gillar du det du gör, och det du har gjort. När du är engagerad älskar du det du gör, och varför du gör det.”
 7. Om utveckling ”Organisationer och resultat växer när medarbetarna växer.”
 8. Om ambassadörer ”Ert varumärke är summan av allas uppfattning och upplevelse av er. Dina medarbetare är alla potentiella volontärsäljare.”
 9. Om konkurrensfördelar ”Kommunicera vad ni som arbetsgivare har som andra inte har, och förstärk det som målgruppen inte tar för givet.”
 10.  Om att mäta ”Mät för att förstå hur det går och vart ni är på väg, inte för att kontrollera vad som gjorts. Det har aldrig gått bra att köra rally fort endast genom att kolla i backspegeln.”

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.