Människan i centrum är lösningen

Ledarskap I storsäljaren från Harvard Business Review Press, The Mind of the Leader ges en radikal men praktisk lösning på hur man ska lösa den globala ledarskapskrisen.

Människan i centrum är lösningen

Världen står inför en global ledarskapskris. Det finns ett desperat behov hos medarbetare att ha ledare som förmår skapa engagemang, tillit och meningsfullhet. Samtidigt upplever 88 procent av alla medarbetare att dessa behov inte alls tillgodoses av deras ledare.

För att lösa ledarskapskrisen måste organisationer sätta människan i centrum för sin strategi. I boken presenteras forskning som gjorts på mer än 35 000 ledare och intervjuer med 250 globala toppledare från företag som Accenture, IKEA, McKinsey & Company, LinkedIn och många fler. Forskningen tillsammans med Harvard Business Review visar att dagens ledare behöver utveckla tre centrala mentala förmågor: mindfulness, osjälviskhet och medkänsla.

Läs mer: Delat ledarskap kan förbättra resultatet

– Mindfulness är förmågan att vara fokuserad snarare än splittrad, medveten i stället för att agera reaktivt på autopilot. Osjälviskhet är förmågan att inte låta egot styra våra handlingar, att förstå att vår roll som ledare är att agera i linje med vad som är bäst för helheten. Medkänsla är förmågan att se andras svårigheter och ha önskan att hjälpa dem. Hjärnforskningen visar att vi kan träna upp och stärka alla dessa förmågor, säger Rasmus Hougaard, författare till boken.

Med inspirerande exempel visar The Mind of the Leader hur det nya ledarskapet går rakt emot traditionella idéer och gamla “sanningar”. Boken är full med praktiska lösningar för organisationers engagemang och handling och visar hur detta är grunden för ett ledarskap som skapar verkligt välmående och exceptionellt framgångsrika företag.

Läs mer: Ny modell för hållbart ledarskap

– The Mind of the Leader fångar kärnan i sant ledarskap i den digitala tidseran: människor som gör andra människor djupt engagerade i det som är viktigast i nuet. Tänk dig vilka stora förändringar du kommer att få till stånd när du medvetet riktar allt fokus, all uppmärksamhet och all energi mot det du brinner för, säger Nathan Boaz, chef för rekryteringsstrategi och ledarskapsutveckling vid Accenture.

Originalboken gavs ut 2018 på Harvard Business Review Press och har blivit en storsäljare inom ledarskapsgenren i USA. Titeln har sålts till över 15 länder.

Författarna Ramus Hougaard, Marie Boregrim och Martin Ström har gedigen utbildning och erfarenhet av ledarskap och arbetar med att utbilda och coacha ledare, både i Sverige och utomlands. Ramus Hougaard är vd och grundare av Potential Project, ett internationellt företag som har tränat 25 000 personer i mindfulness på över 100 företag i Nordamerika, Asien, Europa och Australien.

Boken ges ut av Sanoma Utbildning.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.