Ny modell för hållbart ledarskap

Jämställdhet I ett examensarbete vid Högskolan i Gävle har studenter identifierar en modell för hållbart ledarskap för jämställdhet och påtalar ett behov av ett mer systematiserat arbete för kvalitativ jämställdhet.

Ny modell för hållbart ledarskap

Syftet med studien som Rebecka Danielsson och Karin Modéen gjort är att få en ökad förståelse för ledarskapets betydelse för social hållbarhet i form av jämställdhet i små kunskapsföretag. Resultatet visar att ledarskapet är av stor betydelse för ett framgångsrikt arbete inom detta område.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

De har utvecklat en teoretisk modell av företagens jämställdhetsarbete som de menar att små̊ kunskapsföretag kan tillämpa för att leda och utveckla det kvalitativa jämställdhetsarbetet till att bli organisationsövergripande, samt ha som grund för att skapa och behålla en inkluderande arbetsplatskultur med regelbunden och systematisk uppföljning.

Läs mer: Skillnader i ledares syn på jämställdhet

Studenterna betonar att det finns behov av att se bortom den kvantitativa jämställdheten i form av att räkna kroppar, till att faktiskt arbeta kvalitativt med jämställdhet.

Deras teoretiska modell visar att det hållbara ledarskapet, med de sex elementen; kontext, medvetenhet, kontinuitet, samhörighet, kreativitet och kollektivism, bidrar till att skapa social hållbarhet i form av jämställdhet, både kvantitativ och kvalitativ.

Den kvantitativa jämställdheten handlar om representation. Kvalitativ jämställdhet handlar om allas möjlighet att komma till tals och påverka, att allas kompetens ska tas tillvara och alla ska ha samma möjlighet till utveckling. Den kvalitativa jämställdheten kommer ofta till uttryck i den arbetsplatskultur som råder.

Dessa aspekter menar studenterna speglar den kvalitativa jämställdheten. Jämställdhet bidrar i sin tur till en hållbar utveckling. Men för att jobba med jämställdhet på ett gynnsamt sätt har de sett att det är viktigt att vara medveten om det genussystem som påverkar jämställdheten, således att det finns en könssegregering och hierarki mellan kvinnor och män i samhället.

Läs mer: Nytt webbverktyg ska förbättra jämställdheten på arbetsplatsen

Modellen visar att hållbart ledarskap är uppdelat i två̊ delar, dels en organisations- övergripande del och dels en ledarskapsdel. I den organisationsövergripande delen används formella hållbarhetsdokument för att främja representation och det sker ett arbete för att påverka andra till jämställdhet. I ledarskapet framhålls medvetenhet, kontinuitet, kollektivism, lyhördhet, styrning och vilja som viktiga element i hållbart ledarskap.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.