Många strategiska beslut baseras på magkänsla

Strategi En ny rapport visar att 25 procent av näringslivets beslutsfattare baserar sina strategiska beslut på magkänsla. Samtidigt befarar 38 procent av beslutsfattarna att deras företag inte finns kvar 2030 om de inte lyckas bli datadrivna.

Många strategiska beslut baseras på magkänsla
Foto: Adobe Stock

Siffrorna kommer från rapporten ”Dags att trappa upp! Sju steg till en datadriven organisation som toppchefer måste ta” från Kairos Future som tagits fram på uppdrag av Bisnode.

Kunskapsbrist och otillräckliga processer ses som de största utmaningarna för att bli datadriven. Hälften av beslutsfattarna saknar dessutom grundläggande kunskaper för att utveckla sitt företags dataanalys-förmåga.

– Svenska företag står inför en förändring där datadrivet beslutsfattande har gått från att vara ett buzzword till att bli en hygienfaktor. Det handlar om att fatta beslut baserade på dataanalys snarare än på ogrundad magkänsla, säger Rikard Candell, Analytics Director på Bisnode.

Rapporten visar att investeringarna i företagens dataanalysfunktioner är ojämnt fördelade mellan olika avdelningar och affärsfunktioner. 34 procent av investeringarna går till företagens it-avdelningar medan marknadsavdelningarna (13 %), FoU (12 %) och försäljning (14 %) halkat efter vilket på sikt förväntas påverka europeiska företags resultat negativt.

Synen på vilka arbetsuppgifter och flöden som kan automatiseras skiljer sig mellan olika branscher. 25 procent av beslutsfattarna inom finansiella tjänster, konsulttjänster och it och tech menar att en majoritet av arbetsuppgifterna kan automatiseras. Motsvarande siffra för sektorer som offentliga tjänster, utbildning och hälsovård är 10 procent. Samtidigt uppger 39 procent av de svarande att 2030 kommer dataanalys och AI att ha förvandlat sin bransch fullständigt.

Utmaningarna

• 47 procent av beslutsfattarna uppger att de saknar nödvändig kunskap för att bli mer datadriven.

• Mer än 70 procent av de mest datamogna företagen identifierar brist på kompetent personal som deras främsta utmaningar.

• Fyra av 10 menar att bristande processer är den enskilt största utmaningen för att bli fullt ut datadriven.

Framtiden

• 3 av 10 menar att 2030 kommer alla strategiska beslut att fattas med stöd av AI.

• 34 procent säger att de kommer att ha en icke-mänsklig medlem i sin ledningsgrupp 2030.

• Nästan 3 av 10 uppger att 2030 kommer de flesta av företagets chefer vara ersatta av AI.

Rapporten är baserad på intervjuer med 25 eller fler toppchefer på C-nivå på tio marknader i Europa, totalt 300 respondenter.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.