nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Magnus Hansson Foto: Ulla-Karin Ekblom

Hur beskrivs chefer i media?

En analys av hur tidningarna Dagens Industri och Affärsvärlden beskriver chefer visar på att det finns många könsstereotyper. Till exempel är män aktiva och jagar efter framgång medan kvinnors karriärer förklaras med hjälp av väder – de får vind i seglen.

– Män beskrivs som resultatorienterade, objektiva, fokuserade och analytiska och kvinnor som personliga, mjuka och beroende av andra. Artiklarna följer könsstereotypa mönster, säger Magnus Hansson, forskare i företagsekonomi vid Örebro universitet, som genomfört analysen. 

Studien undersöker till exempel ordval, metaforer, meningsbyggnad och vilka sorters frågor cheferna får svara på.  

– I artiklarna framställs män bland annat som jägare och aktiva chefer, nödvändiga för företagets framgång. Kvinnor däremot har inte skapat sin egen framgång – den beror på andra faktorer – som vind i seglen. 

Läs mer: Har ledarskap ett genus?

Manligt chefskap beskrivs med metaforer om vapen, sport, fordon och teknik medan kvinnor kopplas samman med lek, spel, natur och väder – manliga chefer har kniven mot strupen medan kvinnliga chefer lägger pussel. 

– Män säger saker som ”de slaktar oss men vi går upp varje morgon och fortsätter”. Kvinnor säger istället att ”de står i stormens öga”. Både cheferna och journalisterna använder könsstereotypa metaforer, konstaterar Magnus Hansson. 

Det finns också skillnader mellan vilka frågor cheferna får besvara. Kvinnor får frågor om äktenskap, barn och relationen till föräldrarna. Män får däremot nästan uteslutande frågor som rör fritidsintressen eller vilken bil eller båt de kör.

Läs mer: Möjligt att leda med kvinnliga egenskaper

– Män får prata ostört om företaget medan kvinnor ofta får svara på frågor om balansen mellan arbetsliv och familj. Män får vara professionella och kvinnor personliga, säger Magnus Hansson. 

Dessutom har han sett att kvinnor blir mer sammankopplade med olika händelser i deras företag på ett personligt plan medan män mer sällan behöver svara för organisationen utan kan framför allt hålla misslyckanden på armlängds avstånd. 

– Media spelar en viktig roll när det gäller att konstruera, förändra eller som i det här fallet befästa stereotypa bilder av kvinnor och män, vilket också får konsekvenser för hur samhällets bild av män och kvinnor i rollen som chefer både befästs och förstärks, avslutar Magnus Hansson. 

Fler nyheter

Hållbarhet en viktig fråga

En ny rapport visar att potentiella medarbetare anser att företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling.

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Nytt verktyg som stöttar chefer

Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som ger tips och råd om hur man som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här