Chefers självbild utmanas på den digitala arbetsplatsen

Med ny teknik och nya sätt att arbeta kommer en mängd fördelar, men också utmaningar för chefer, det menar Pia Stider på UClarity.

Chefers självbild utmanas på den digitala arbetsplatsen

Hon har arbetat med HR i över tjugo år, och är idag rådgivare i hållbar digital transformation på UClarity – enligt egen utsago Nordens ledande rådgivare inom digitala kundmöten och digitalt arbetssätt. Under konferensen Telekom idag Live den 16 maj, som genomförs av Telekom idag som finns på samma förlag som Vd-tidningen, kommer Pia Stider att tala om ledarskap på den digitala arbetsplatsen. Men vad är då utmaningarna med en digital arbetsplats, och vad ska en chef tänka på där?

Det finns flera delar som gör att arbetsplatser numera kan anses vara digitala, menar Pia Stider. För chefer är en sådan del att jobbet blir mer digitalt – det jobb som tidigare gjordes analogt görs nu med hjälp av digitala verktyg, inga konstigheter så långt men en nog så stor omställning bara det. En ännu större utmaning är dock att leda medarbetare i en digitalt präglad kontext.

– Det för med sig några komponenter som är utmanande för chefer, som att de inte ser sina medarbetare i samma utsträckning. Medarbetare kan jobba var som helst, när som helst. Det kan vara en stor, stor, stor utmaning för chefer, säger Pia Stider.

Svårt att kontrollera information

Informationen är också tillgänglig för alla på ett sätt som den inte varit tidigare. Den flödar inte bara uppifrån ledningen och ned till medarbetarna, utan kors och tvärs – och till och med utanför organisationen. Det går inte längre att ha kontroll över vem som vet vad.

– Precis som att man inte ser medarbetarna blir det så att man inte har ensamrätt till information, man kanske inte ens har koll på informationen. Båda de här två är en kontrollförlust för chefen, säger hon.

Just kontroll är något många chefer har svårt att förlora. Det utmanar självbilden som chef, en roll många förknippar med just kontroll – att kunna styra och leda.

– Det ställer stora krav på att ledare faktiskt omformulerar vad själva ledarskapet går ut på. Att deras roll kanske i mindre utsträckning handlar om att ha stenkoll på allting och i större utsträckning vara möjliggörare och dörröppnare för sina medarbetare, säger Pia Stider.

Viktigt att sätta upp arbetsmiljömål

Hon menar också att det är viktigt för chefer och ledningsgrupper att på riktigt fundera över och sätta upp mål för en god arbetsmiljö. Jobbar en medarbetare hemifrån är hemmet dennes arbetsmiljö, den typen av frågor går inte att släppa bara för att medarbetaren inte fysiskt sitter på arbetsplatsen, anser Pia Stider.

– Hur får man ihop samarbete, känsla för både varandra och för arbetet när man befinner sig på olika platser? Hur gör man när folk ligger och läser mailen på natten och inte kan sova? Helt plötsligt har den digitala arbetsmiljön utökats och blir kletigt sammanblandad med allt det privata. En ytterligare aspekt av det är till exempel beroendeproblematik. Kan man jobba när som helst kanske man inte märker att folk varken jobbar eller sover för att de har en spelproblematik till exempel, hur tar man då ansvar som chef? Mobbning är en annan aspekt. Kollegor kanske mobbar på sociala medier på fritiden, men det är fortfarande en arbetskamrat som mobbas, säger hon.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.