Många alternativa vägar för ett ägarskifte

Ägarskifte Roland Dansell, affärsrådgivare hos Grant Thornton, har lång erfarenhet av ägarskiften. Han betonar att de viktigaste faktorerna är att börja processen i tid och att tänka utanför komfortzonen när det gäller lösningar.

Många alternativa vägar för ett ägarskifte
Roland Daniel betonar att ett ägarskifte inte bara handlar om försäljningen av företaget utan också om ägarens egen framtid.

Roland Dansell är sedan 2005 certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton med fokus på frågor inom ägarstyrning, styrelsearbete och ägarskiften. Under nio år var han chef för Grant Thornton i Stockholm och de tre senaste åren har han haft ansvaret för Norra Sverige och Mellansverige. Han har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och var även under en period aktiv styrelseledamot i ägarledda företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

I maj kom han och Satish Sen, som har drygt 30 års erfarenhet från ägarledda företag, ut med boken ”Framgångsrika ägarskiften” där de konstaterar att det finns en oförlöst potential i de ägarledda företag som står inför ett ägarskifte. Inom den närmaste tioårsperioden behöver så många som 100 000 företag i Sverige nya ägare.

– I Europa har Sverige, tillsammans med Portugal, störst andel pensionärer som driver företag så vi är i lite större tidsnöd än i andra länder. Tre av tio företag riskerar att gå under eller läggas ner i samband med ägarskiftet och dessa jobb ersätts inte med automatik av nya jobb hos start-ups. Detta är en riksangelägenhet och kanske ännu mer en regional angelägenhet. Rent arbetsmarknadspolitiskt är det kanske den viktigaste frågan att lösa i modern tid, säger Roland Dansell.

Genväg till eget företagande

Hans och Satish Sens vision är att företagen inte bara ska överleva, utan också utvecklas och växa genom att nya ägare tillför ny energi och nya idéer.

– Att ta över ett befintligt företag kan vara en genväg till eget företagande och en möjlighet för entreprenörer och företagare som inte nödvändigtvis är bäst på start-ups, menar Roland Dansell.

Han hänvisar till en undersökning från Företagarna som presenterades i november 2017 och som visar på en osäkerhet hos många av de ägare som står inför ett skifte. Cirka 25 procent av dem tror inte att det ska gå att hitta någon som vill ta över företaget.

Roland Dansell menar att denna osäkerhet många gånger beror på att man inte har någon tidigare erfarenhet från att sälja ett företag.

– Det är ju normalt något en företagare bara gör en gång i livet. Ägarskifte är en fråga som alla som driver ägarledda företag en dag ställs inför. Att börja i tid är den överlägset viktigaste framgångsfaktorn. Jag har sett att man ofta inte tar tag i detta i tid vilken kan få förödande konsekvenser. För ett lyckat ägarskifte behövs i regel en process på 2-3 år, säger han.

Roland Dansell betonar att ett ägarskifte inte bara handlar om försäljningen av företaget utan också om ägarens egen framtid.

– Många företagsägare har sin identitet starkt knuten till företaget och det kan bli tufft när telefonen slutar att ringa. Det är en spännande och ibland ångestfylld mental resa. Det gäller för den som säljer sitt företag att planera sitt nästa steg i livet.

Under processen kring ägarskiftet gäller det för ägaren att se till så att hen mer och mer lämnar det operativa arbetet.

– Det bästa är om man kan delegera så att någon annan tar över ansvaret för den dagliga driften. Om det handlar om ett generationsskifte är det viktigt att den från nästa generation som ska ta över företaget skolas in ordentligt. Då kan det vara lämpligt med en ännu längre process kanske till och med tio år så att den personen kan växa in i rollen som ledare, menar Roland Dansell.

Han konstaterar att ju större företaget är desto större är sannolikheten att man lyckas med ett ägarskifte.

– Svårast är det för företag med upp till 25 anställda.

Slår hål på myter

Även de som vill ta över företag saknar ofta tidigare erfarenheter för hur det praktiskt ska gå till. Här vill Roland Dansell slå hål på några myter nämligen att:

– man kan inte ta över ett företag utan egna pengar.

– man kan inte ta över ett företag om man inte kan

branschen.

– ensam är stark.

När det gäller att hitta köpare råder han att tänka brett.

– Det kan till exempel finnas tänkbara köpare från företag i en närliggande bransch eller utanför landets gränser.

Roland Dansell slår också ett slag för att söka bland redan etablerade företag med utländsk bakgrund.

– 30 procent av de företag som etableras i Sverige startas av första eller andra generationens invandrare och de driver idag 20 procent av Sveriges företag.

Säljaren som finansiär

När det gäller finansiering lyfter han fram alternativa vägar där säljaren kan vara en viktig finansiär.

– Man kan bygga köpeavtalet med amorteringar genom framtida vinster. Köpeskillingen kan vara fast eller rörlig och om det går bra kan köparen betala mer för företaget. Man kan också välja en lösning med stegvisa köp under längre tid där köparen succesivt tar över aktierna. En annan lösning är royalty eller provision baserad på faktiska framtida intäkter, säger Roland Dansell.

Han råder köparen att sätta sig in ordentligt i företagskulturen och de värderingar som gäller innan man gör några större förändringar i verksamheten.

– Det är ett vanligt fel att köparen agerar lite för fort efter övertagandet och då riskerar hen att inte få med sig medarbetarna på resan.

Han efterlyser slutligen en del politiska beslut som skulle underlätta ägarskiften.

– Det finns en del skatteregler som borde ändras för att underlätta generationsskiften och det borde skapas en speciell fond där de som vill överta företag kan låna pengar, avslutar Roland Dansell.

Tips

Roland Dansell tips för ett lyckat ägarskifte

  1. Börja i tid är den viktigaste framgångsfaktorn.
  2. Våga tänka utanför komfortzonen, det finns fler möjligheter än du tror.
  3. När säljare och löpare väl hittat varandra är det viktigt att samarbeta under och efter skiftet för att säkerställa framgång.
  4. Ta hjälp av rådgivare i de mer komplexa frågorna, det kommer löna sig.
  5. Fundera tidigt i processen på vad du ska göra sen när företaget är sålt.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.