Nytt grepp för att underlätta företagsöverlåtelser

Företagsförvärv I Sverige går fler och fler företagsägare i pension utan att överföra verksamheten till nästa generation. Projektet Inbets där bland andra Högskolan Skövde och Drivhuset Skaraborg deltar, ska skapa ett flertal modeller och verktyg för att underlätta överföring av företag.

Nytt grepp för att underlätta företagsöverlåtelser
Susanne Durst konstaterar att ett misstag köparen ofta gör är att inte bygga tillräckligt starka broar gentemot de som ska jobba kvar i företaget.

Framtida tillväxt och hållbarhet för innovativa företag hindras av misslyckade företagsöverlåtelser. Detta trots att företagsöverlåtelser har en större inverkan på den ekonomiska tillväxten än nystartade företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Därför måste antalet potentiella efterträdare öka. Majoriteten av de projekt som drivs idag inriktar sig på att skapa nya företag snarare än att stötta befintliga att fortsätta drivas framgångsrikt, säger Susanne Durst, professor i företagsekonomi vid Högskolan Skövde.

Hon leder högskolans engagemang i projektet Inbets som ska utveckla och utforma innovativa och överförbara modeller och underlätta företagsöverföring av små och medelstora företag i länderna runt Östersjön.

Förutom högskolan och Drivhuset Skaraborg deltar tolv andra partners i länder runt Östersjön i projektet Inbets som står för Innovative Business Transfer Models for SMES in the Baltic Sea Region.

Målgrupperna för projektet är ägare och efterträdare i små och medelstora företag, företagsstödsorganisationer, utbildningsanläggningar, universitet och kreditinstitut.

Kan uppfattas som tråkigt

Enligt Susanne Durst är kännedomen om möjligheten att överta ett företag många gånger fortfarande för låg.

– Startups, har ofta ett skimmer omkring sig. Det känns spännande. Och i jämförelse kan det uppfattas som tråkigt att ta över ett befintligt företag. Det kan ha bidragit till att det idag ofta saknas kunskaper om, och uppmuntran, till att köpa eller sälja företag.

Hon har sett att presumtiva köpare ofta har alltför mycket fokus på frågor kring skatt och juridik när det gäller företagsöverlåtelser.

– De lägger däremot inte tillräckligt med vikt på den strategiska planeringen av en företagsöverlåtelse som är viktigt för att hantera företags framtid.

Projektet Inbets ska sätta ljus på de faktorer som köpare och säljare behöver tänka på. På ett mer standardiserat och medvetet sätt än idag.

– Det kan handla om olika saker. Till exempel bedömning av företag, hur priset på ett företag sätts eller vilka konsekvenser det kan få när nyckelpersoner försvinner. Det finns många faktorer att tänka in, säger Susanne Durst, som också menar att olika finansieringsmodeller kan göras mer synliga och förenkla köp-säljprocessen.

Hon har sett att det behövs ett bättre affärsekosystem kring företagsöverlåtelser.

– Vilket vi genom Inbets ska försöka bidra till via en typ av plattform dit den som vill köpa eller sälja ett företag kan gå för att få råd och tips.

Bland annat ska projektet söka efter best practice i de olika länderna som kan inspirera köpare och säljare.

– Vi kommer att utveckla och testa olika modeller, till exempel finansieringsmodeller, som ska underlätta företagsöverlåtelser, berättar Susanne Durst.

Fakta

Susanne Dursts tips för en smidig företagsöverlåtelse

Säljare – Planera – Studera olika former av företagsöverlåtelser; hitta din lösning – Involvera experter kring företagsöverlåtelser – Tänk på din framtid, dvs. planera ditt liv efter företagsöverlåtelsen – var beredd att avstå – Förbereda företaget för en företagsöverföring, bland annat förbered dina anställda – Var beredd på skillnaden mellan din prisförväntning och den av en potentiell köpare Köpare – Planera – Analysera din förmåga, färdigheter (ledarskap och mänskligt förhållande), beredskap att bedriva verksamhet på lång sikt. Klargöra om du kan finansiera transaktionen – Studera olika former av företagsöverlåtelser: hitta din lösning – Analysera olika företag av intresse i djupet, ha en checklista som visar dina förväntningar. Tänk på framtiden. – Involvera experter kring företagsöverlåtelser – Utveckla en bra relation med dina anställda – Mät din framgång, till exempel efter 100 dagar efter du har tagit över

Hon konstaterar att det finns flera alternativ, utöver lån från banken, att överväga när det gäller finansieringen.

– Och om de olika alternativen görs mer synliga kan det kanske öppna upp för försäljning istället för avveckling. Det kan till exempel handla om möjligheter att samarbeta med venture-aktörer.

Ett vanligt misstag som en företagare som funderar på att sälja gör är enligt Susanne Durst att sluta investera.

Inte tillräckligt starka broar

– Och ett misstag som köparen ofta gör är att inte bygga tillräckligt starka broar gentemot de som ska jobba kvar i företaget. Om inte relationen fungerar finns stor risk att flera nyckelpersoner försvinner.

Hon menar att många små- och medelstora företag har svårigheter vid en företagsförsäljning på grund av att de sällan tänker på företagsöverlåtelser. Men en företagsförsäljning måste planeras för att det ska bli ett framgångsrikt skifte.

Susanne Durst har tidigare gjort en omfattande studie kring företagsöverlåtelser där hon visat att immateriella tillgångar spelar stor roll vid bedömningen av ett företags attraktivitet.

– De mest betydelsefulla immateriella tillgångarna är bland annat företagets nyckelpersoner, varumärke, partners och, i mindre utsträckning, företagskultur. Dessa faktorer underskattas ofta av säljare och förmedlare vid ägarskifte eftersom faktorerna är svåra att mäta.

Hon konstaterar att säljaren ofta har orealistiska förväntningar på företagets värde.

– Värderingen ska göras av en neutral och kompetent tredje part och man ska inte förväxla värdet med priset, avslutar Susanne Durst.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.