Konsten att sätt hållbara mål

Målstryning Att sätta hållbara mål kräver ett helhetstänk. Finns inte en tydlig verksamhetsstrategi och affärsmodell som kopplar till målen, får de ingen kraft. Det menar Henrik Johansson, som är expert på ägarledda företag hos Grant Thornton.

Konsten att sätt hållbara mål

Just problemet att målen inte är kopplade ordentligt till affärsmodellen är vanlig, enligt Henrik Johansson som har mångårig erfarenhet som konsult och numera också är ansvarig för alla Grant Thorntons kontor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Är målen frikopplade från affärsplanen så finns ingen tydlighet och ingen känsla i organisationen för dem, konstaterar han. Då blir de diffusa och det är svårt att leda mot sådana mål.

Hans direkta förslag kring denna problematik är att man gör en test utifrån SMART-modellen kring sina mål. Det vill säga testa om målen är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Har man ett bra svar på dessa frågor har man kommit långt.

Konkreta aktiviteter

Ett annat vanligt problem när man sätter mål är att man missar att utse någon tydligt ansvarig. Det är extremt viktigt att någon äger ett mål. När någon sedan är utsedd som ansvarig gäller det att utifrån det uppsatta målet koppla på ett antal konkreta aktiviteter.

– De företag som lyckas har alltid varit bra på att koppla ett antal aktiviteter till respektive mål, konstaterar Henrik Johansson.

Läs mer: Om effektiv målstyrning

Just att få allt att hänga samman är varje vd:s stora utmaning. Det gäller att börja i en tydlig vision och sedan visa på vägen framåt och successivt skala ner till enskilda mål och individuella aktiviteter. Lyckas man med det så skapas en delaktighet som har stor kraft.

Henrik Johansson exemplifierar med ett case där målet för en säljavdelning är att sälja fem miljoner mer på ett år. Att prata om detta i övergripande termer är tämligen meningslöst, men bryter man ner det till att de tio säljarna ska öka sin försäljning en halv miljon var och kopplar ett antal aktiviteter till var och en av dem så blir målsättningen SMART:are.

Koll på målen

Hur får man då det att hända?

– Företag som går bra är ofta väldigt duktiga på att kommunicera mål, konstaterar Henrik Johansson. Effekten blir att alla känner till vart de är på väg och varför samt hur det påverkar den enskilda individen. Det finns en enorm kraft när alla vet vart man är på väg, vart man ska nå och vad man gör för att nå dit.

Det är just denna tydlighet som skapar framgång. Henrik Johansson exemplifierar med ett företag med 100 anställda som i snitt arbetar 1 600 timmar. Det innebär 160 000 timmar! Om alla dessa ”timmar” går mot samma mål får du en kraftfull energi i företaget.

Tydlig vision

Henrik Johansson återvänder gärna till vikten av att ha en tydlig vision för verksamheten som grund för allt som leder fram till en tydlig målstyrning.

– Visionen är ett syfte för verksamheten att samlas kring och växa kring, betonar han. Det är en fyr långt bort som ger en riktning. Den förtydligar både relationen till omvärlden och till kunderna.

När det sedan kommer till mål och aktiviteter är det väldigt viktigt att göra rätt saker. För att underlätta detta kan man exempelvis rita upp en graf där den horisontella axeln går från inte bråttom till bråttom, medan den vertikala axeln går från viktigt i topp ner till inte viktig i botten av grafen. Om något inte är viktigt och det inte är bråttom är det nog lätt att undvika att göra det, men man har nog lätt att skjuta upp det som är viktigt men inte bråttom och hellre göra det som är bråttom men inte viktigt. Strategifrågor hör till det som är viktigt men inte bråttom och är något man bör avsätta tid till.

Läs mer: Tre tips för engagemang kring nya mål

– Och till sist är det oerhört viktigt med uppföljning, konstaterar Henrik Johansson. Finns det någon ansvarig och är målet mätbart så underlättar det mycket. Min erfarenhet är att det som mäts blir levererat och vad som inte mäts blir inte heller levererat.

Fakta kring mål

• De måste koppla till företagets vision, affärsmodell och affärsplan.

• De ska vara SMART:a det vill säga Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta.

• Någon måste alltid vara ansvarig.

• Följ alltid upp.

 

Tre tips när du styr mot dina mål är att:

Ha inte för lång tidshorisont, det vill säga undvik att sätta upp mål för mer än ett par månader åt gången. Det blir effektivare och lättare och korrigera mot om det skulle behövas.

Använd gärna rullande mål, det vill säga vid övergången till en ny månad lägger du till en ny månad i slutet av utvecklingsperioden. På så sätt kommer du alltid att ha relevanta siffror för de kommande tre till sex månaderna.

Styr efter ”bästa uppskattning” och tänk prognos. Uppdatera löpande utifrån verkligt utfall och justera till den bästa uppskattningen du kan göra för de kommande månaderna.

 

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.