Konsten att kombinera vd:skap med familjelivet

Att vara vd innebär i regel att man arbetar betydligt mer än 40 timmar i veckan, något som kan slita på relationerna i familjen. Psykologen Anders Wahlbergs grundtips är att vara 100 procent ledig när man är ledig och inte tillåta arbetat att inkräkta på fritiden.

Konsten att kombinera vd:skap med familjelivet

1998 startade Anders Wahlberg ett företag med namnet Praktisk Psykologi. Ett företag som snabbt växte och 2009 var de 28 anställda. Då hade också företaget bytt namn till PersonalPartner. Med en så stor personalstyrka och omsättning ställdes Anders inför valet att på heltid driva företag eller att fortsätta arbeta som psykolog. Valet föll på att vara psykolog och Praktisk Psykologi startade på nytt. Nu som enmansföretag. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Idag driver Anders företaget själv på deltid. På den andra deltiden är han förbundsordförande i Sveriges Psykologförbund.

Han har under årens lopp kommit i kontakt med många vd:ar som brottats med hur de ska organisera sitt arbete så att det matchar familjelivet. Han betonar vikten av att familjen pratar igenom vad ett vd-uppdrag kommer att innebära för privatlivet innan hen säger ja eller nej till jobbet.

– Speciellt viktigt är det om man har småbarn. Det gäller helt enkelt att göra en risk- och konsekvensanalys och lyssna till varandra. Då finns det större förutsättningar att klara omställningen som i de allra flesta fall innebär att man som vd kommer att arbeta betydligt mer än tidigare och ha mindre tid till familjen, säger Anders Wahlberg.

Svårast om båda vill göra karriär

Han konstaterar att det dock är svårt att fullt ut förutse hur livet kommer att se ut med en i familjen som har ett vd-jobb.

– Man måste vara medveten om att det finns risk att detta tär på relationen. Allra svårast är det om båda vill göra karriär, då finns det extra stor risk för slitningar. Men jag har inte sett att skilsmässofrekvensen i relationer där den ena eller båda är vd:ar är större än för andra yrkesgrupper.

Hans grundtips till en vd är att jobba när man jobbar och att vara ledig när man är ledig.

– Ett vanligt misstag är att vara uppkopplad hela tiden. När man som vd är ledig ska man bara ta de absolut nödvändigaste samtalen. Själv stänger jag av min jobbtelefon när jag är ledig och använder bara min privata telefon som en utvald skara personer känner till. Det allra bästa är också att undvika att titta på mejlen under den tid man bestämt sig för att vara ledig.

Bra exempel från Frankrike

Han pekar på exempel från andra länder i Europa där man tagit problemet med störande arbetssamtal under helgen på allvar.

Sedan 2017 gäller en lag i Frankrike som ger medarbetare rätt att ignorera sin smartphone på fritiden. Lagen innebär att företag med fler än 50 anställda måste förhandla med medarbetarna om vilka tider de ska vara tillgängliga – och när de inte ska vara det.

Förutom att förhandla om vilka tider medarbetarna ska vara tillgängliga ska man också diskutera hur man på ytterligare sätt kan minska arbetets intrång på fritiden. Om parterna inte kommer fram till ett avtal är det arbetsgivarens skyldighet att definiera när medarbetarna ska vara tillgängliga och inte.

Flera storföretag har också agerat mot den ständiga uppkopplingen och infört olika begränsningar i tillgängligheten till e-postkonton. Bland andra biltillverkarna Volkswagen och Daimler i Tyskland och kärnkraftsbolaget Areva och försäkringsbolaget Axa i Frankrike.

– Det här är initiativ som visar att man tar problemen med det gränslösa arbetet på allvar.

 

18 samtal under besöket hos psykologen

För att exemplifiera problematiken berättar Anders Wahlberg om en kvinnlig chef som han skulle ha en timmes samtal med.

– Under hennes besök fick hon 18 samtal som ”hon måste ta”. Flera av samtalen avslutades med att hon med undergiven ton sa ”Du vet ju att hos mig är alltid dörren öppen”. Hennes problem var att hon inte fick något gjort på jobbet och att medarbetarna inte såg henne som en chef. Hennes beteende under besöket, där vi bara fick 15 minuters effektiv samtalstid på grund av mobilsamtalen, visade tydligt hennes problem och från den utgångspunkten kunde hon efter samtalet börja förändra sitt osunda nåbarhetsberoende.

Han är dock medveten att man som vd ibland måste bryta sin ledighet.

– Men ofta kan det mesta vänta tills arbetsveckan börjar. Ju mer stressad man är som vd desto svårare är det att sortera vad som är viktigt och inte. Till sist känns allt viktigt och man står där helt utan tid med familjen.

Anders Wahlbergs erfarenhet är att detta är vanligt i mindre företag där ägaren är en entreprenör.

– Det är viktigt att ägaren och vd:n sätter upp spelregler kring nåbarheten. Visst kan man ha möten under helgen men då ska det bestämmas innan så att familjen vet vad som gäller. Att ägaren ringer spontant klockan 15 på lördagen för att diskutera strategifrågor är inte OK, säger han.

Anders Wahlberg konstaterar att det finns tillfällen där det inte finns någon återvändo när det gäller jobb som måste göras.

– Och då är det bättre att göra dem än att gå och våndas under helgen över en deadline som man riskerar att missa. Med detta i bakhuvudet går det ändå inte att vila ordentligt. Vid tung belastning är det bättre att arbeta kvällar under veckorna än att ta helgen i anspråk för arbete.

Att familjesituationen blivit ansträngd på grund av alltför mycket jobb brukar först yttra sig i att ens partner börjar komma med pikar och ironiska kommentarer om jobbet.

– Då är det dags att avsätta tid för att samtala och lösa problem utan att låta känslorna ta överhand, avslutar Anders Wahlberg.

 

Anders Wahlbergs 5 tips för att kunna kombinera vd-jobbet med ett familjeliv

1. Diskutera igenom innan man tackar ja till vd-jobbet och fundera på vad det kommer att innebära för familjen.

2. Irritationer uppstår när man är borta mycket hemifrån. Låt inte irritationen växa utan prata igenom och se hur man kan lösa uppkomna problem.

3. Jobba när du jobbar och var ledig när du är ledig. Kan vara en dag, en helg eller en vecka där man lämnar telefonen och mailen ifred.

4. När saker uppstår, fundera om det verkligen är bråttom eller om det kan lösas i morgon eller på måndag.

5. Föregå med gott exempel för dina anställda. Maila och ring inte utanför arbetstid om det inte är helt nödvändigt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.