Ett lyckat ledarskap är lyssnande

Ledarskap Fler och fler vd:ar praktiserar ett coachande ledarskap. Trenden går också mot att coacha teamet, vid sidan om den individuella coachingen.

Ett lyckat ledarskap är lyssnande
Coachande förhållningssätt är vår tids melodi. Foto: Adobe Stock

Begreppet coachande ledarskap har använts i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Ett coachande förhållningssätt i ledarskapet innebär enligt ledarskapscoachen Po Lindvalls definition att stödja, utmana, stimulera, uppmuntra och underlätta för människor att nå självinsikt, ta ansvar för den egna utvecklingen och sina prestationer och genom dialog, förståelse och delaktighet nå överenskommelser, formulera handlingsplaner, samt samordna och genomföra dessa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– För att kunna coacha ett team måste en ledare kunna observera, lyssna och reflektera, insupa vad som händer, ställa frågor och verkligen känna sina medarbetare, säger Po Lindvall som driver ledarskapsutvecklingsprogrammet Coach2Lead.

Fortfarande är det dock många vd:ar som håller kvar vid gamla idéer om hur medarbetare motiveras.

– Detta trots att vi vet att piska och morot är förlegade motivationsmetoder och att bristande motivation leder till sämre prestationer, säger Po Lindvall. 

Delas av medskaparna

I en färsk artikel i International Journal of Coaching Psychology ”Boss vs Coach: From conventional to post-conventional leadership” beskriver han och medförfattarna, professorerna Stephen Palmer och Annette Fillery-Travis, vid University of Wales, hur äldre ofta förenklade ledarskapsteorier utvecklats till något mer passande för organisationer på 2020-talet. 

– I stället för att studera den enskilda ledaren, undersöks ledarskap numera som något som delas av medskaparna i ett team, vilket inte förhindrar att ledare coachar medskaparna. Tidigare fokuserade de coachande ledarna mycket på individuell coaching, medan det nu satsas mycket mer på coaching av hela team.

Po Lindvall menar att det delvis är medarbetarnas ansvar att skapa samarbete och en konstruktiv inställning till den egna arbetsuppgiften, och att en coachande ledare verkar pro-aktivt för att stötta detta.

Han konstaterar att de vd:ar som tillämpar coachande ledarskap inte behöver välja mellan ökad produktivitet byggt på ständiga förbättringar och medarbetarnas välbefinnande.

– De kan nämligen uppnå båda dessa mål genom att strategiskt använda hållbara motivationsfaktorer.

Når bättre resultat

Po Lindvall visar på forskning som bekräftar att ledare med ett coachande förhållningssätt når bättre resultat än andra ledare. Betydelsen av ledarskapet i organisationers förmåga att prestera beror bland annat på det starka sambandet mellan individens motivation, mentala inställning och ett bra ledarskap. 

– Fler ledare behöver se att några av de största utrymmena för utveckling av företagets resultat ligger inom ramen för individens och teamens attityd, vilja och förmåga. 

Po Lindvall menar att skapa samarbete och en konstruktiv inställning till den egna arbetsuppgiften delvis är medarbetarnas ansvar, och en coach verkar pro-aktivt för att stötta detta.

– En vd kan inte delegera bort ansvaret för viktiga saker som ska ske i företaget. Hen måste vara närvarande och följa hela processen och dyka in i den med jämna mellanrum för att se hur det går.

Den mest efterfrågade egenskapen

Att lyssna på andras åsikter, synpunkter och förslag är enligt honom inte bara den mest efterfrågade egenskapen hos chefer och ledare. 

– Det är också en färdighet som lönar sig för både chefen, medarbetaren och företaget, en vinna – vinna situation i flera led. Samtidigt är det den mest grundläggande färdigheten en bra coachande ledare måste utveckla.

Att vd:ar verkligen börjar lyssna på sina medarbetare har i alla de fall han studerat, medfört ett förbättrat arbetsklimat. 

– Medarbetarna känner sig respekterade när vd:n lyssnar på vad de säger, tycker och tänker. Då försvinner den misstro som annars är vanlig. En misstro som ibland grundats på förutfattade meningar, brister i tillit eller bara på dålig kommunikation. 

Han konstaterar att lyssna aktivt inte är helt lätt. 

– Bland annat handlar det om att lyssna på vad någon säger utan att du själv börjar formulera motargument, fundera på alternativa lösningar eller egna åsikter, säger Po Lindvall.

Fakta

Ett coachande ledarskap innebär:

  • Att ställa öppna frågor och bjuda in medarbetare till att lösa problem som är viktiga.
  • Att lyssna aktivt innefattande att ta hänsyn till medarbetares perspektiv. 
  • Att erbjuda val inom organisationens struktur, då även omfattande tydliggörande av roller.
  • Att ge ärlig, positiv feedback som förstärker initiativ och faktabaserad icke-dömande feedback relaterat till problem. 
  • Att minimera påtryckningar som individuell bonus och jämförelse med andra.
  • Att utveckla talang och dela kunskap för att förstärka kompetens och autonomi.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.