nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Krävs hållbart engagemang för att motverka frustration

En ny medarbetarundersökning bland 3 000 yrkesverksamma i Sverige visar att det inte räcker för företag att mäta engagemang utan även ett hållbart sådant för att vara konkurrenskraftiga. Hållbart engagemang handlar om att motverka onödig stress och frustration som kan leda till överbelastning bland engagerade medarbetare.

– Att mäta engagemang räcker inte idag. Företag måste bli bättre på att både förstå och mäta ett så kallat hållbart engagemang för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, kommenterar Alexandra Drottler, senior analytiker på företaget Netigate som genomfört undersökningen.

För att lyckas skapa ett hållbart engagemang kan företagen:

– Tydligt visa och kommunicera att stress tas på allvar.

– Skapa tydliga rollbeskrivningar och en rättvis arbetsfördelning.

Läs mer: Vilken stresstyp är du?

Undersökningen visar att företagen har en förbättringspotential främst gentemot medarbetarna i åldersspannet 31-40. Denna grupp upplever stress och frustrerande situationer i större utsträckning än de övriga åldersgrupperna. Framförallt är medarbetarna i denna åldersgrupp mer kritiska mot tydligheten av arbetsrollen och tillgången till information än vad övriga är.

Läs mer: Engagemang är inte till salu

Medarbetarundersökningar är viktiga för att mäta hur medarbetarna mår och hur väl arbetsgivare lyckas skapa förutsättningar för engagemang bland medarbetarna. Arbetsgivare som aktivt arbetar med undersökningar har i genomsnitt en dubbelt så stor andel starkt engagerade medarbetare än organisationer som sällan eller aldrig genomför medarbetarundersökningar.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här