Krävs hållbart engagemang för att motverka frustration

Arbetsmiljö En ny medarbetarundersökning bland 3 000 yrkesverksamma i Sverige visar att det inte räcker för företag att mäta engagemang utan även ett hållbart sådant för att vara konkurrenskraftiga. Hållbart engagemang handlar om att motverka onödig stress och frustration som kan leda till överbelastning bland engagerade medarbetare.

Krävs hållbart engagemang för att motverka frustration

– Att mäta engagemang räcker inte idag. Företag måste bli bättre på att både förstå och mäta ett så kallat hållbart engagemang för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, kommenterar Alexandra Drottler, senior analytiker på företaget Netigate som genomfört undersökningen.

För att lyckas skapa ett hållbart engagemang kan företagen:

– Tydligt visa och kommunicera att stress tas på allvar.

– Skapa tydliga rollbeskrivningar och en rättvis arbetsfördelning.

Läs mer: Vilken stresstyp är du?

Undersökningen visar att företagen har en förbättringspotential främst gentemot medarbetarna i åldersspannet 31-40. Denna grupp upplever stress och frustrerande situationer i större utsträckning än de övriga åldersgrupperna. Framförallt är medarbetarna i denna åldersgrupp mer kritiska mot tydligheten av arbetsrollen och tillgången till information än vad övriga är.

Läs mer: Engagemang är inte till salu

Medarbetarundersökningar är viktiga för att mäta hur medarbetarna mår och hur väl arbetsgivare lyckas skapa förutsättningar för engagemang bland medarbetarna. Arbetsgivare som aktivt arbetar med undersökningar har i genomsnitt en dubbelt så stor andel starkt engagerade medarbetare än organisationer som sällan eller aldrig genomför medarbetarundersökningar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.