nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Krävs hållbart engagemang för att motverka frustration

En ny medarbetarundersökning bland 3 000 yrkesverksamma i Sverige visar att det inte räcker för företag att mäta engagemang utan även ett hållbart sådant för att vara konkurrenskraftiga. Hållbart engagemang handlar om att motverka onödig stress och frustration som kan leda till överbelastning bland engagerade medarbetare.

– Att mäta engagemang räcker inte idag. Företag måste bli bättre på att både förstå och mäta ett så kallat hållbart engagemang för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, kommenterar Alexandra Drottler, senior analytiker på företaget Netigate som genomfört undersökningen.

För att lyckas skapa ett hållbart engagemang kan företagen:

– Tydligt visa och kommunicera att stress tas på allvar.

– Skapa tydliga rollbeskrivningar och en rättvis arbetsfördelning.

Läs mer: Vilken stresstyp är du?

Undersökningen visar att företagen har en förbättringspotential främst gentemot medarbetarna i åldersspannet 31-40. Denna grupp upplever stress och frustrerande situationer i större utsträckning än de övriga åldersgrupperna. Framförallt är medarbetarna i denna åldersgrupp mer kritiska mot tydligheten av arbetsrollen och tillgången till information än vad övriga är.

Läs mer: Engagemang är inte till salu

Medarbetarundersökningar är viktiga för att mäta hur medarbetarna mår och hur väl arbetsgivare lyckas skapa förutsättningar för engagemang bland medarbetarna. Arbetsgivare som aktivt arbetar med undersökningar har i genomsnitt en dubbelt så stor andel starkt engagerade medarbetare än organisationer som sällan eller aldrig genomför medarbetarundersökningar.

Fler nyheter

Ovisshet kring skyddande av företagsuppgifter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenska kontorsarbetare har lagrat företagsfiler på okrypterade lagringsenheter. Bristande kännedom kring vem som bär ansvaret – och hur företagsfilerna faktiskt lagras kan innebära stora risker för spridning av internt eller konfidentiellt material.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här