Kollegor viktigast för en attraktiv arbetsplats

HR & Arbetsmiljö En ny undersökning visar att kollegor och det sociala sammanhanget på arbetsplatsen har seglat upp som den absolut viktigaste faktorn för att en arbetsplats ska ses som attraktiv, särskilt för den yngre generationen. Hela 93 procent av de tillfrågade anser att kollegor är viktiga eller mycket viktiga. Trenden innebär en utmaning för arbetsgivarna, särskilt nu när hemarbete ökar dramatiskt i samband med coronakrisen.

Kollegor viktigast för en attraktiv arbetsplats
Henrik Saxborn

Gränsen mellan arbete och socialt umgänge suddas ut allt mer och frågan är hur arbetsgivare på bästa sätt kan möta sina anställdas behov när jobbet inte bara är till för arbete, utan även för relationsbyggande och umgänge.

– Det framgår tydligt i vår undersökning att människor söker sig till arbetsgivare som erbjuder en positiv social kontext och kollegor att trivas med. Just relationer ser ut att i högre grad styra det nya decenniets arbetsmarknad, samtidigt som AI och robotisering tar allt större plats, säger Henrik Saxborn, vd för fastighetsbolaget Castellum.

I takt med att vi blir allt mer digitaliserade sker stora förändringar i hur vi arbetar och interagerar med varandra, vilket inte minst blir tydligt när det nu sker en dramatisk ökning av arbete på distans. Många företag står inför utmaningen att lyckas upprätthålla en teamkänsla både under och efter coronakrisen.

– Troligtvis kommer krisen att förstärka både den digitala och den sociala trenden. Det finns anledning att tro att vi kommer att fortsätta att jobba mer på distans nu när vi har sett teknikens möjligheter. Samtidigt kommer behovet av sociala kontakter med kollegor med säkerhet att öka. Det gäller därför som arbetsgivare att klara av att vara både högteknologisk och mänsklig. Det blir nu extra viktigt för företag och chefer att lägga vikt vid att underhålla relationerna på arbetsplatsen för att inte riskera att de anställda ska tappa i motivation, berättar Henrik Saxborn.

– Allt detta ställer krav på arbetsgivarna och kommer att leda till att nya faktorer kommer att avgöra vilka företag som blir framgångsrika, avslutar han.

Undersökningen har utförts av Axiom Insight på uppdrag av Castellum. Den är baserad på ett underlag med 1 500 respondenter från ett riksrepresentativt urval av allmänheten i åldern 18 år och uppåt, varav 500 identifierar sig som tjänstemän.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.