Jeanette Jäger: ”Det du ser är det du får”

Inspiration Hon är gärna personlig i sitt ledarskap. Enentos vd Jeanette Jäger berättar gärna om sig själv på jobbet och väljer bolag att leda som har en öppen och inkluderande kultur:
– Värderingar är viktigt för mig.

Jeanette Jäger: ”Det du ser är det du får”
I I början av sin karriär försökte Jeanette Jäger anpassa sig till de manliga miljöer hon arbetade i. Numera vill hon vara sig själv och söker sig till organisationer som bejakar olikheter. Foto: Peter Knutson

Jeanette Jäger har arbetat med förändringsledning i 30 år, mestadels inom teknikbaserade branscher. Sedan ett år är hon koncern-vd för det nordiska affärs- och kreditinformationsföretaget Enento Group som äger varumärkena UC, Proff och Allabolag i Sverige, Asiakastieto och Emaileri i Finland och Proff i Norge och Danmark. Dit kom hon efter fyra år som vd för Bankgirot, och dessförinnan med ledande positioner på bland annat Tieto och TDC.

Fakta

Jeanette Jäger

Ålder: 52 år.

Bor: Danderyd.

Familj: Stor familj, man, 2 barn och 2 bonusbarn.

Intressen: Skidåkning, vandring, motorcykelåkning. En hälsosam livsstil är viktigt.

Om motorcykelåkning: Hur ska man som förälder hantera sitt barns önskan att åka motorcykel – börja själv!

Roligast med jobbet: Människor – både relationer med kunder, kollegor och leverantörer. Jag vill göra skillnad, det ger mening till mitt uppdrag. Förbättra arbetsplatsen. När du känner att du har stöttat en kollega att växa till en annan nivå av självledarskap eller erfarenhet och självförtroende. Men detsamma gäller för kunderna – förnya och på så sätt också göra skillnad.

Kan bli bättre på: Att saker får vara ”good enough”. Det är något jag alltid jobbar med, att känna att jag räcker och att något jag gjort räcker. I mitt ledarskap, som vän, mamma, partner… Vissa kallar det otålighet, jag vill leverera mer och snabbare. Jag känner in mycket och samlar förståelse för företagets olika behov, men också kring behoven i mina relationer till andra. Det är en styrka, men också något jag behöver jobba med för att hitta rätt balans och prioritering.

IT- och finansbranschen har varit hennes hemmaplan från start. Resan mot vd-skapet började med studier i företagsekonomi på Stockholms universitet, och en stor nyfikenhet på en ny fluga som hette e-handel. 1995 skrev hon en C-uppsats tillsammans med en medstudent, Pernilla Winberg, som lade grunden för en uppmärksammad bok, ”Allt du skulle vilja veta om marknadsföring på internet men aldrig vågat fråga om”.

Fakta

Enento Group

  • Grundades 1905 i Tampere, Finland.
  • Kontor: UC AB i Stockholm och Göteborg, Asiakastieto Oyj i Helsingfors och Åbo, Proff AB i Kalmar och Umeå, Proff AS i Oslo, Proff ApS i Viborg.
  • Anställda, i Sverige och totalt i koncernen: I Sverige omkring 220 anställda. Omkring 450 anställda i Norden totalt

– Det var den första boken i Sverige som handlade om Internet men inte ur tekniskt perspektiv, säger Jeanette Jäger och fortsätter:

– Det var vetgirigheten som drev oss att skriva uppsatsen. Vi var i New York och undersökte olika typer av bolag och identifierade snabbt att det pågick ett stort nätshoppingtest i Florida som reklambyrån Grey var engagerad i. För oss innebar det att vi snabbt fick förståelse för att det här var någonting helt annat än alla typer av medier vi dittills sett. Det här mediet kunde ju genomföra transaktioner och till och med leverera varan.

Fira framgångar i smått och stort, uppmanar Jeanette Häger. Det är ett sätt att se varandra och förstå att man gör förflyttningar, att man har utvecklats tillsammans. Foto: Peter Knutson
Fira framgångar i smått och stort, uppmanar Jeanette Häger. Det är ett sätt att se varandra och förstå att man gör förflyttningar, att man har utvecklats tillsammans. Foto: Peter Knutson

Företag som gör skillnad i samhället

Hennes första jobb efter studierna blev följdriktigt att hjälpa SEB med att bygga Sveriges – och världens – första internetbank. Hon fortsatte med att skapa de första e-handelsplatserna och vara med och skapa betalningslösningar för nätet på olika bolag.

– Alla de här olika uppdragen jag har haft har varit baserade på att jag tycker det är spännande att lära nytt och göra skillnad, berättar hon. Även om mitt perspektiv på hur man gör skillnad har förändrats genom åren. När jag var 25 år handlade mer om att ’vi kan göra saker bättre, snabbare, enklare och roligare med det här nya mediet’. I dag vill jag jobba med verksamhet som har en positiv påverkan, inte bara på kunder och medarbetare utan gärna också på samhället.

Fakta

Jeanette Jägers största utmaningar som vd:

På företagsnivå:

  1. Manövrera på kort och lång sikt, förutsättningarna kan ändras väldigt snabbt – även utifrån externa faktorer såsom Pandemin och kriget i Ukraina.
  2. Möta en nordisk marknad – integrera våra nordiska förutsättningar inklusive teknik för att kunna leverera nordiskt i skala.
  3. Mer komplexa samhällsutmaningar kräver nya lösningar och att erbjuda proaktiva data, såsom ESG/hållbarhetsdata. Även inom utlåning.

På ett personligt plan:

  • Liknande som ovan. Det vill säga – att känna att jag räcker till. Anpassa mina ambitioner. Omständigheterna utifrån att vara ny vd och omvälvande omvärldshändelser som är svåra att påverka har gjort detta år än mer utmanande. Men även att säkerställa tid för återhämtning i en tid av stora förändringar och utmaningar. Energi och fokus kräver återhämtning, medan anpassningar kräver tid. Behöver få vila av god kvalitet på mycket kort tid.

Det är Jeanette Jäger mest nöjd med som vd:

  • Att kunna balansera en vardag med många uppgiftsorienterade beslut med att ha en genuin omtanke för den enskilde medarbetarens roll och trivsel i bolaget.

Hon påpekar att Bankgirot, som hon ledde innan hon kom till Enento, har en mycket större betydelse än många svenskar tänker på:

– Bankgirot är en samhällskritisk tjänst. Det är Sveriges clearinghus, och de finansiella transaktionerna som flödar genom Bankgirot uppgår till nästan 8,5 miljarder kronor per dygn. Det är det finansiella systemet som möjliggör våra betalningar, allt från överföringar till en Swishbetalning. Det är en oerhört viktig stomme i det samhälleliga systemet.

Branscher med få kvinnor

På samma sätt är Enento en betydelsefull aktör ur ett samhällsperspektiv, menar Jeanette Jäger.

– Här arbetar vi med information som är avgörande för våra kunder, och de kan både vara konsumenter och företag. Men i förlängningen är det inte bara viktigt för dem. Det är viktigt att vi har ett samhälle som vet att beslut kan baseras på korrekta och viktiga data. Vi bidrar till samhällsförtroendet genom att erbjuda data som hjälper att minska risker.

Tech och finans har gjort att jag har varit i minoritet som kvinna. Jag har mer eller mindre framgångsrikt försökt hitta mina strategier det.

Hon har arbetat i företag som traditionellt har varit ganska manliga miljöer – IT, finansteknik (fintech). Det har uppenbarligen gått bra men det har definitivt märkts av under karriären att hon har varit ganska ensam kvinna i mansdominerade miljöer, konstaterar hon.

– Tech och finans har gjort att jag har varit i minoritet som kvinna. Jag har mer eller mindre framgångsrikt försökt hitta mina strategier i det. När jag arbetade som 26-årig affärsutvecklare och ofta mötte koncern- eller ledningsgrupper och beslutsfattare, då valde jag att klippa håret och färga det mörkt, och givetvis klä mig i kostym, för att känna att jag inte stack ut.

Det är svårt att tänka sig den här dagen; Jeanette Jäger syns när hon rör sig i kontorslandskapet, lång och reslig med stort ljust hår och en tydlig, egen stil.

– Det var ett medvetet val för liksom många andra kvinnor hade jag fått höra genom åren att ’det kunde vara bra för dig om du stack ut lite mindre’, oavsett om det nu gällde utseende eller sätt att vara, berättar hon.

Men hon trivdes inte med den stilen och har med åren slutat försöka smälta in och anpassa sig. Som ledare vill hon bana väg för mångfald på alla ledder, både ålder, kön, etnicitet. Men hon söker sig också till organisationer som redan har en öppen och tolerant kultur. Enento är ett sådant företag, menar hon.

Ordning, reda, struktur och systematik är de bästa förutsättningarna för att bygga innovation och ständiga förbättringar, är Jeanette Jägers erfarenhet. Foto: Peter Knutson
Ordning, reda, struktur och systematik är de bästa förutsättningarna för att bygga innovation och ständiga förbättringar, är Jeanette Jägers erfarenhet. Foto: Peter Knutson

Viktigt vara sig själv

– Värderingar är viktigt för mig. Om bolaget beskriver sin kultur som inkluderande så ger det också mig en uppfattning om att ledningen har förstått att det är viktigt att medarbetarna får arbeta i en inkluderande miljö. Och då kan jag också ha en förhoppning om att det är en miljö utan för många normer som begränsar, utan det finns mer utrymme för att du kan vara den du är.

En inkluderande bolagskultur är också mer öppen för förändring, anser hon, något som i stort sett är nödvändigt för organisationer i dagens snabbföränderliga värld. Som ledare arbetar hon med scenarioplanering, en metod för företag att förutse och hantera förändringar. Öppna och inkluderande bolag är bättre rustade för att hantera de förändringar som kommer. Enento har växt en hel del de senaste åren och det har anställts nya medarbetare. Hon beskriver en ”spännande och vacker” blandning av människor, som tillför en bredare kunskap och skapar dynamik i bolaget. Nolltolerans mot trakasserier gäller här.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att du ska kunna känna medarbetare att här kan du vara dig själv. Oavsett varifrån du kommer eller vad du vill göra, oavsett om du har landat i att rosa slingor är ditt sätt att uttrycka dig, så ska du inte bara accepteras utan du ska respekteras. Jag behöver en kultur som matchar mig som ledare och mitt ledarskap det behöver också finnas som jag sa tidigare jag vill gärna se att det finns en mening i uppdraget mm och att jag kan fylla att jag att jag kan bidra till det bolaget och bolaget är på väg så värderingarna har varit viktig för mig också.

Bjuder på sig själv som person

Att vara den man är – sitt autentiska jag – är också en viktig del av Jeanette Jägers ledarskap.

– Det du ser är det du får, säger hon. Jag är tydlig med att det jag kommunicerar ut är det jag tänker och varför.

I det finns också att bjuda på sig själv som person. Hon väver gärna in egna reflektioner och upplevelser i sin kommunikation med både ledning och medarbetare.

– Jag har också valt att berätta mycket om mig själv. På så sätt kan jag ganska snabbt knyta an till väldigt många människor, förklarar hon.

Det du ser är det du får. Jag är tydlig med att det jag kommunicerar ut är det jag tänker och varför.

Hon lägger vikt vid struktur och när energikris, inflation, kriget i Ukraina och stundande lågkonjunktur gjorde sig påminda lade hon om sin livsstil för att slå vakt om sin energi och uthållighet. Hon lade om kosten och började gå upp tidigare för att kunna börja varje dag med en långpromenad tillsammans med sin man. Sjukdom och dödsfall i hennes ursprungsfamilj har gjort henne medveten om vikten av att ta hand om sin hälsa, och det är också något hon pratar om i sitt ledarskap.

Att vara sitt autentiska jag är en viktig del av ledarskapet för Jeanette Jäger. Hon vill stå för det hon kommunicerar ut och bjuder gärna på sig själv som person i jobbet. Foto: Peter Knutson
Att vara sitt autentiska jag är en viktig del av ledarskapet för Jeanette Jäger. Hon vill stå för det hon kommunicerar ut och bjuder gärna på sig själv som person i jobbet. Foto: Peter Knutson

Ordning och reda leder till innovation

– Och inte bara den fysiska hälsan utan också den mentala hälsan. Den här morgonpromenaden är definitivt min medicin för mental hälsa, i en tid när vi i stort sett har en perfekt storm utifrån makroekonomiska geopolitiska förutsättningar, säger hon.

Struktur är också något hon lägger stor vikt vid. Hon möter ibland uppfattningen att innovation kommer bäst till sin rätt i kaosartade miljöer, men Jeanette Jäger gör en annan analys utifrån sina egna yrkeserfarenheter.

– Innovation kan vara något stort unikt och egenartat men en innovation kan också vara ständiga förbättringar, säger hon. Jag har landat i att ett bolag som har en god ordning och reda och systematik ofta har mycket bättre förutsättningar för att bygga innovation och förbättringar.

Hon ser också bättre lönsamhet i välstrukturerade företag som därför har bättre råd att göra nya investeringar. Dessutom finns det mer tid och energi för innovation på ett företag med ordning och reda.

– De kämpar ju inte alltid med att lösa problem och uppfinna hjulet 48 gånger om.

Växtvärk i ledarskapet

Solen denna vinterdag håller på att gå ner utanför kontorsfönstren, och det börjar glesna bland medarbetarna i kontorslandskapet. Allt färre jobbar också från kontoret efter pandemin, hybridkontoret har gjort entré även på Enento som snart ska flytta till nya, mindre och mer centrala lokaler. Numera kommer medarbetarna ofta in till kontoret för att mötas och det ställer andra krav på miljön.

Om jag känner att mitt uppdrag gör lite ont, det är lite jobbigt och känns lite tufft, då har jag träningsvärk. Det är bra, då vet jag att jag kommer att växa.

Jeanette Jäger månar om sin personal och anser att möjligheter till personlig utveckling är viktigt även för företaget. Medarbetare ska trivas, stanna kvar, och känna att de får utveckla sin potential. Liksom hon själv känner att det är utvecklande för hennes ledarskap att ta sig an utmaningar, även om det är svårt i stunden. Att vara en ledare är att ta ansvar, och en del i det ansvaret är att växa i sitt ledarskap. Något hon talar om som ”träningsvärk”.

– Om jag känner att mitt uppdrag gör lite ont, det är lite jobbigt och det känns lite tufft, då har jag träningsvärk. Det är bra, då vet jag att jag kommer att växa. Nu händer det någonting nytt som jag lär mig av och det återstår att se vad det blir.

Foto: Peter Knutson
Foto: Peter Knutson

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.