Inflation och kriget i Ukraina ökar företags risk vid skador

Verktygslådan Prisökningar på råvaror och brist på material och komponenter gör att försäkringsskador är betydligt dyrare i dag än för bara ett år sedan.

Inflation och kriget i Ukraina ökar företags risk vid skador
Kristine Wagner

Försäkringsbolaget If har sett exempel på företagskunder som varit starkt underförsäkrade, eftersom inflationen gjort det dyrare att täcka skadorna.

Om försäkringsnivån är för låg i förhållande till värdet på tillgångarna kan det betyda att företaget inte får ut tillräcklig ersättning för att återställa verksamheten efter en brand, översvämning eller annan omfattande skada. Fenomenet kallas underförsäkring. If har sett några fall där ersättningen skrivits ned med 25 procent eftersom företaget försäkrat ett för lågt värde.

– Att vara underförsäkrad är ett större problem än vad de flesta har klart för sig. I ett worst case-scenario räcker inte ersättningen från försäkringen för att täcka skadan, förklarar Kristine B Wagner, chef för underwriting för stora företagskunder hos If.

Utmaningen har tilltagit under de senaste åren, påverkad av pandemin. Under andra halvåret 2021 tog den fart, och nu har den accelererat på grund av kriget i Ukraina.

– Vi har inte sett en så här hög inflation på 20-25 år. Situationen är helt annorlunda i år än för bara några år sedan. Vi ser detta som en av våra allra viktigaste uppgifter i dagsläget: att säkerställa att de värden som våra kunder vill försäkra överensstämmer med rådande prisnivå. Vår bedömning är att nästan alla företag undervärderar vad det skulle kosta att återställa verksamheten efter en större skada. Konsekvensen kan alltså bli att den försäkrade verksamheten inte får full täckning för en skada, säger Kristine Wagner.

If ser över försäkringslösningarna hos sina stora kunder utifrån en lång rad parametrar. Det handlar bland annat om värdering av varulager, längre leveranstider och priser för att anskaffa de material och maskiner som företaget behöver för sin produktion.

– Även i fall där värdet på fastigheter kan beräknas relativt enkelt, ser vi att det är svårt att beräkna det samlade värdet. Utmaningar med att, till exempel, tillhandahålla nödvändiga komponenter för att hålla verksamheten igång, bristen på råvaror och handelsrestriktioner gör det svårare än vanligt, konstaterar Kristine Wagner.

If ser över försäkringslösningarna hos sina stora kunder utifrån en lång rad parametrar. Det handlar bland annat om värdering av varulager, längre leveranstider och priser för att anskaffa de material och maskiner som företaget behöver för sin produktion.

– Även i fall där värdet på fastigheter kan beräknas relativt enkelt, ser vi att det är svårt att beräkna det samlade värdet. Utmaningar med att, till exempel, tillhandahålla nödvändiga komponenter för att hålla verksamheten igång, bristen på råvaror och handelsrestriktioner gör det svårare än vanligt, avslutar Kristine Wagner.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.