Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Hur kan kulturen stärkas, även på distans?

Krönika Som vd upplever du säkert i dessa Coronatider att det blivit något svårare att jobba med kulturen inom företaget. Med färre möjligheter att ses i korridorerna och att tala inför storgrupper så blir din kulturbärande roll mer utmanande.

Hur kan kulturen stärkas, även på distans?
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Hur kan du sätta standarden för beteenden och attityder när du inte längre kan vara lika närvarande i dina medarbetares vardag? Det är uppenbart inte lika effektivt att påverka andra människor genom en skärm som det är i riktiga fysiska möten. En stor del av din kommunikation går förlorad i tvådimensionella skärmmöten.

Att vara en kulturbärande vd är ju ett av dina viktigaste uppgifter. Många forskare på ämnet skulle till och med säga din absolut viktigaste uppgift med tanke på hur en stark kultur bevisligen påverkar både intäktsökningar, vinst och aktiekurs över tid. Det finns vissa ledare som verkar ha knäckt koden för man stärker kulturen även under Coronatider. Inom deras företag vittnar medarbetare att det faktiskt blivit ännu tydligare vad företaget står för och vilka värderingar, attityder och beteenden som är nycklarna till framgång.

Vad är det då dessa ledare lyckats med som många andra företag misslyckas med i dessa tider? För det första så har de insett att de måst höja volymen avsevärt på kulturfrågor. När det tidigare räckte med att påminna medarbetare någon gång i kvartalet om företagets mission, vision, mål och värderingar så behöver detta nu göras varje vecka. Ledare behöver säkerställa att alla medarbetare samlas kring en tydlig riktning framåt, både avseende varför företaget finns, vad som ska uppnås och med vilka attityder och beteenden detta behöver ske. Utan denna samsyn så skapar medarbetare på distans egna sanningar och planer om vägen framåt. Ett mycket effektivt sätt att nå ut till medarbetare i dessa tider är personliga och enkelt producerade korta filmer, gärna mobilfilmer på tre till fem minuter, där ledare delar med sig sin passion kring företagets syfte, mål och framtid.

För det andra så blir det ännu viktigare att dela berättelser om hjälteinsatser och framgångar inom företaget för att gjuta mod och skapa stolthet. Kultur skapas i hög grad av vi härmar varandra, så vi behöver förebilder som visat vägen. De företag som inte aktivt visar upp de goda exempel som finns kan dessvärre räkna med att det blir de negativa exemplen som får mest utrymme i medarbetares medvetande. Vi människor är nämligen mycket mer uppmärksamma på fel och brister än på det positiva.

För det tredje så är skickliga kulturbyggare duktiga på att skapa en ”vi och dem” känsla genom att belysa och peka på externa hot och motstånd. Genom att rikta uppmärksamheten utåt så blir det mindre ”vi och dem” inom företaget. Belys vilka era konkurrenter är, vad ni kämpar emot och gotta er gärna i era motståndares motgångar, men var lika öppna med att avundas deras framgångar.

Så, genom att höja volymen kring varför ert företag finns, vilka hjältar ni har och hur ni kämpar mot era externa motståndare så får ni en bra grund för att stärka er kultur även under dessa märkliga tider.

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.