Framtidens topp 3 mötestrender

Verktygslådan Alla arbetsplatser har möten, vissa fler och andra färre. Vissa välplanerade, andra med mer utvecklingspotential. Nu trendar hybridmöten och externa mötesrum då covidpandemin skyndat på den digital utvecklingen och minskat behovet av stora kontorsytor då allt fler jobbar hemifrån. 

Framtidens topp 3 mötestrender
Framtidens möten involverar alla våra sinnen för en förhöjd upplevelse och fördjupad anknytning inom gruppen. Foto: Adobe Stock

Blickar vi framåt ser Svenska Möten 3 tydliga mötestrender.

Regenerativa möten

I framtidens regenerativa samhälle är allt en del av ett evigt, hållbart kretslopp. Hur ger ert möte tillbaka och efterlämnar ett positivt avtryck?

Anknytande möten

Framtidens möten involverar alla våra sinnen för en förhöjd upplevelse och fördjupad anknytning inom gruppen.

Syftesdrivna möten

Hur är vi en del av det här mötet och hur ska vi bidra till det? Framtidens mötesdeltagare ställer högre krav på er mötespolicy och den enskilda mötessamordnaren.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.