Självledarskap – 8 framgångstips för vd

Självledarskap Att utveckla sitt självledarskap som vd innebär att sätta det i sitt sammanhang som en del av affären, organisationen och ledarskapet. Det menar Lena Gustafsson, vd på företaget Good Relations.

Självledarskap – 8 framgångstips för vd
När du som vd arbetar med självledarskap. ligger fokus på att bidra till att alla hittar sin roll. Foto: Stock

Begreppet självledarskap dyker allt oftare upp när man pratar ledarskap och ett antal böcker om ämnet har kommit ut på senare tid. För Lena Gustafsson, som arbetat många år inom området affärer och psykologi och hjälpt till att bygga broar mellan styrelser och företagsledningar med vd:n i spetsen, är självledarskap ett effektiv och praktiskt arbetssätt att nå ut i verksamheten oavsett om man är vd, mellanchef eller medarbetare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det handlar om att få konkreta verktyg för att kunna utveckla sitt eget ledarskap för att klara av det uppdrag man tackat ja till, konstaterar Lena Gustafsson. Tyvärr är det många ledare och medarbetare som inte har aktuella uppdragsbeskrivningar, det hör mer till vanligheterna än till undantagen.

Hennes poäng är också att alla ledare bör arbeta med sitt självledarskap. Det är inte någon bra lösning att låta olika chefer göra det om man själv som vd inte tar tag i frågan, arbetar med sig själv och är en förebild. Däremot blir utväxlingen väldigt stor om man gemensamt jobbar med frågor kring självledarskap i en organisation eller ett företag. Det går alldeles utmärkt att genomföra en sådan process på alla nivåer.

Vilket är målet för självledarskapet?

När man arbetar med självledarskap ska de övergripande målen och riktning var glasklara. Är det en omställning, höga sjuktal som ska åtgärdas eller organisationen som ska vässas för att klara en tuffare konkurrens?

– Detta gör att behoven i ett självledarprogram kan se olika ut. Man måste då som vd fundera över vad man har för förmåga och drivkrafter att genomföra en långsiktigt satsning, säger Lena Gustafsson.

Lena Gustafsson hjälper företag att jobba med affärer och psykologi.
Lena Gustafsson hjälper företag att jobba med affärer och psykologi. Lena Gustafsson hjälper företag att jobba med affärer och psykologi.

Självkännedom, psykologisk säkerhet i kombination med ett tydligt uppdrag om vad som förväntas är grundbultar för att lyckas. Det gäller att som ledare fundera över sin kapacitet och förmåga och hur man ska arbeta med sig själv. Och hur chefer och medarbetare agerar om man gör på ett visst sätt.

– Kort sagt att fundera över hur jag är konstruerad som människa och vad det har för effekter på andra, betonar Lena Gustafsson.

Hitta sin roll

När du som vd arbetar med självledaskap ligger fokus på att bidra till att alla hitta sin roll. Vissa medarbetare kommer kanske underfund med att de inte har kapacitet eller förmåga för vissa uppdrag men är en uppskattad medlem i arbetslaget och kan få utvecklas på ett annat område. Och vd:n kanske konstaterar att kan delegera eller rent av behöver en vice VD för att exempelvis kunna expandera en verksamhet.

Läs mer om självledarskap här:

– Vi kommer ofta in i samarbeten som konsulter med uppgift att genomlysa verksamheter och minimera det som inte funkar eller när ett företag vill skapa tillväxt och behöver få med sig medarbetarna, konstaterar Lena Gustafsson. När ett företag verkligen satsar på att förbättra ledarskap, arbetssätt och kultur blir det ofta en så stor utmaning att man vill ha hjälp.

När de arbetar med en organisation gäller det att förstå organisationens mål och chefernas förutsättningar. Ofta är det här glappet mellan uppdrag och förmåga som stress uppstår. Och är uppdraget otydligt blir det inte enklare.

– Alla människor är rädda över att avslöjas för att inte räcka till, säger Lena Gustafsson. Därför är det viktigt att lägga in personlig handledning där chefer under sekretess kan diskutera hur de till exempel kan bli tryggare, säkrare eller mer drivande. Det finns ingen anledning att öppna upp sig kring allt i en grupp som man gjorde på 90-talet. Vissa saker är personliga.

Självkännedom är en styrka

Genom de personliga samtalen får också många en inblick i hur de agerar i en viss situation. Varför de tiger i möten för att sedan prata vid kaffeautomaten, varför de inte är lojala eller varför de inte står bakom fattade beslut i en ledningsgrupp eller varför de inte tål någon eller snackar skit om kollegor.

Genom att arbeta med en hel organisation under längre tid kan man skapa en ny kultur som ger inspiration och delaktighet, något som gör att man når målen. Får verksamheten tydliga ramar och en riktning mot målet så triggas de flesta. För förstår man människorna i den, från vd ner i hierarkien, sina roller och förmågor så blir allt enklare. Men en process där man jobbar med självledarskap i en hel organisation kan ta tid innan man lyckas skapa långsiktigt hållbara resultat, från ett antal månader till något år.

– Det gäller att designa verksamhet och uppdrag så att rätt person är på rätt plats, avslutar Lena Gustafsson.

Fakta

Tips kring självledarskap för vd:n

 1. Det tar tid att jobba med självledarskap för det handlar om beteendeförändring.
 2. Frågeställningarna är: vad är det jag inte ser, har jag talang nog för detta, vad kan jag ta bort från mitt ansvar och låta någon annan bättre lämpad sköta.
 3. Jobba inte bara med ditt eget självledarskap utan helst med andra i organisationen. Jobba absolut inte bara med andras självledarskap, du måste jobba med ditt parallellt.
 4. Ta hjälp av kunniga experter.
 5. Tänk på att självledaskap också handlar om värderingar, ledarstil och dina mönster.
 6. Tänk på att alla är jätteintresserade av att ändra andra, men inte sig själva.
 7. Enkelt uttryckt handlar självledarskap om organisation och struktur, hur du som vd jobbar och slutligen hur du funkar som ledare.
 8. Det är inte cheferna och ledarna som ska klara allt utan gruppen som hjälper till och där varje medlem känner sig själv.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.