Förtroende företagets viktigaste kapital

Förtroende För att ett företag ska lyckas måste det finnas förtroende från engagerade medarbetarna som delar företagets värderingar och som i sin tur bygger förtroende hos kunderna.

Förtroende företagets viktigaste kapital
För att ett företag ska lyckas måste det finnas förtroende från medarbetarna.

Kristina Jarring Lilja, som är förtroendespecialist och professionell styrelseledamot, kallar sig själv för förtroendekapitalist.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det innebär att jag ser förtroende som ett viktigt kapital med ett substantiellt värde för ledare och företag. Jag drömmer om ett näringsliv där det är självklart att bygga förtroende internt och externt oavsett vilken position man har, berättar hon.

Kristina Jarring Lilja berättar att Förtroendets 5 F har fem trappsteg vilka är förväntningar, förenkla, förtydliga, förverkliga och förvalta. Foto: Daniel Gableron
Kristina Jarring Lilja berättar att Förtroendets 5 F har fem trappsteg vilka är förväntningar, förenkla, förtydliga, förverkliga och förvalta.
Foto: Daniel Gableron Kristina Jarring Lilja berättar att Förtroendets 5 F har fem trappsteg vilka är förväntningar, förenkla, förtydliga, förverkliga och förvalta. Foto: Daniel Gableron

Hon betonar vikten av att förtroendefrågor alltid måste finnas på styrelsens och ledningens agenda liksom hur man skapar lojala kundrelationer och långsiktiga relationer med externa intressenter och med samhället.

– Dessa frågor kräver ett strategiskt fokus. De värden som vi oftast benämner mjuka emotionella värden, handlar om människor och är definitivt hårda och värdefulla. Deras värde byggs genom äkta förtroendefulla relationer, säger Kristina Jarring Lilja.

Det förtroenderika ledarskapet

Till grund för det förtroenderika bolaget ligger det förtroenderika ledarskapet som innefattar både ledning, vd, styrelse och ägare.

– Det börjar med att leda sig själv och byggs på ledarens personliga värderingar och den integritet som skapas när de efterlevs.

Hon konstaterar att när ledarens personliga värderingar stämmer överens med bolagets är det lättare att fatta beslut och ledaren blir den kulturbärare som hen måste vara.

– En förtroenderik ledare är inte perfekt. Hen är sårbar och är villig att ta risker när hen ger förtroende till andra. För utan risk finns inte förtroende. Som vd kan man inte kalkylera med att inte bli sårad eller besviken. Man kan inte veta säkert att ens förväntningar uppfylls.

Det enda vd:n kan göra, enligt Kristina Jarring Lilja, är att ha tillit till att en majoritet av människor vill ledaren väl och hen måste ta risken att någon av dem inte kommer att leva upp till förväntningarna och eventuellt såra vd:n.

– Jag föreslår att du som vd frågar dig själv: Vad ska jag göra för att bygga förtroende idag? Och att du varje kväll reflekterar över: Har jag byggt förtroende idag?

I sin nya bok ”Förtroende företagets viktigaste kapital” presenterar Kristina Jarring Lilja två tankemodeller som fungerar som ett verktyg för att utveckla förtroendekapitalet i ledarskapet.

Det personliga ledarskapet handlar om:

1. Vem du är baseras på din integritet och dina värderingar, din självkänsla, ett ständigt lärande och ett lågt självfokus. Det bygger på att stå stark i dig själv, veta vem du är och vilket sammanhang du vill vara i.

2. Vad du gör baseras på förmågan att säkerställa förväntningar, göra det du säger att du ska göra, samarbeta och skapa resultat.

3. Hur du kommunicerar baseras på din kommunikation i tal och skrift, internt och externt. Att vara tydlig, transparent, konsekvent och att ha lågt självfokus.

– Dessa tre faktorer ger dig grunden för det förtroenderika ledarskapet och fungerar som en ledstång när du utvecklas som ledare.

Förtroendets 5 F att använda i det dagliga ledarskapet

Förtroendets 5 F har fem trappsteg vilka är förväntningar, förenkla, förtydliga, förverkliga och förvalta. I den ordningen.

1. Förväntningar: Vilka förväntningar finns? Säkerställ dina egna och andras.

2. Förenkla: Gör det enkelt så att alla kan förstå. Varför tenderar vi att göra allting mer komplicerat. Fokusera på att förenkla.

3. Förtydliga: Är det tydligt och transparent vad vi ska göra? Vad innebär det? Vem behöver informationen, när och hur? Se till att endast de personer som behöver den får informationen och att den är relevant och tydlig. Säkerställ att ni är överens om förväntningarna.

4. Förverkliga. Levererar på de överenskomna förväntningarna. Utan genomförande kan man inte bygga förtroende. Du kan prata om allt du ska göra med fina bilder och ord, men kommer det inte till handling bygger det inte förtroende. Du är vad du gör.

5. Förvalta: Förvalta det förtroende som byggs genom att konsekvent fortsätta att bygga förtroende över tid. Förtroende är inget man får, det är något man förtjänar.

Hon konstaterar att företag som arbetar långsiktigt, där förtroendekapitalet är en fast punkt på styrelsens agenda, skapar värde för alla intressenter.

– De är intresserade av, och medvetna om, hur förväntningarna ser ut från medarbetare, kunder, leverantörer, samhälle och aktieägare.

De försöker uppfylla de förväntningar som finns genom att göra vad de säger att de ska göra.

– Dessa företag har emotionella värden som konkurrensfördel och kommer att vara vinnare i en föränderlig värld. Och att vi lever i en föränderlig värld har digitaliseringen och nu senast coronapandemin gett oss bevis på, avslutar Kristina Jarring Lilja.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.