Fem saker som högpresterande team gör annorlunda

Ledarskap Att bygga ett högpresterande team handlar om mer än att rekrytera och utrusta rätt personer. Här är fem faktorer som skiljer ut de framgångsrika teamen.

Fem saker som högpresterande team gör annorlunda
Sammansvetsade team presterar bättre. Foto: AdobeStock

Med enkla och evidensbaserade medel kan kommunikationen förbättras, produktiviteten ökas och teamet svetsas samman, något som i sin tur bäddar för en högre prestationsnivå. Psykologen Ron Friedman skriver i Harvard Business Review om sina undersökningar av vad som skiljer ut ett starkt team.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Faktorerna som utmärker högpresterande team:

  1. Har tät telefonkontakt. Ringandet minskar generellt eftersom många är rädda för att avbrottet ska upplevas som påträngande och störande av mottagaren. Men kanske är det dags att tänka om? Forskning visar att kommunikationen i högpresterande team oftare än genomsnittet sker via direkta telefonsamtal. Telefonkonversationer mellan kollegor stärker relationerna och minskar risken för missförstånd, vilket bidrar till ett mer fruktbart samarbete.
  2. Har mer strategiska möten. Högpresterande team bygger ofta sina möten runt några vinnande faktorer. De har en tydlig agenda, de kräver förberedelser av mötesdeltagarna, och de inleder mötet med en ”runda”, som håller alla deltagare uppdaterade kring de framsteg som görs i gruppen.
  3. Gör annat än jobbgrejer tillsammans. Ledningen rynkar kanske på ögonbrynen åt samtalsämnen som inte handlar om jobb på arbetstid. Men genom att prata om familj och intressen med varandra stärks gemenskapen inom teamet. Forskning tyder också på att kollegor som har icke-jobbrelaterade samtal är mer benägna att umgås även utanför arbetet. Det stimulerar till en mer genuin samhörighet vilket främjar samarbetet på sikt.

  4. Ger uppskattning. Ett erkännande från någon vars åsikter vi värdesätter får oss att känna oss viktiga, sedda och respekterade. Därför kan uttryck för uppskattning på arbetsplatsen vara mer motiverande än ekonomisk ersättning. Beröm bidrar, kort och gott, till en bättre arbetsprestation.
  5. Är tillåtande mot alla slags känslor. I högpresterande team uttrycks ofta både positiva och negativa känslor, visar forskning. Det är vanligt att skämta, retas och ge komplimanger – men det är inte heller ovanligt med klagomål, sarkasmer och förbannelser. Varför är det bra med negativa känslor? Jo, för att alternativet är att trycka bort dem, vilket är kognitivt kostsamt och stjäl värdefull energi från arbetet. Teamet som helhet presterar vanligtvis bättre i en miljö som är tillåtande mot hela spektrat av känslor.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.