Etiska frågor leder till att vd:ar sparkas

Vd-rollen En rapport från Pwc visar att den vanligaste anledningen till att vd:ar avsätts inte beror på oförmåga att leverera resultat eller konflikter med styrelsen. I stället är det skandaler, korruption och moraliska tveksamheter som fäller vd:ar runtom hela världen.

Etiska frågor leder till att vd:ar sparkas
Foto: Adobe Stock

Studien CEO Success Study har publicerats sedan 2001 och ges ut av PwC:s Strategy&. I årets upplaga ser man en dyster statistik över jämställdheten på vd-nivån: andelen kvinnliga nytillträdda vd:ar har minskat jämfört med rekordåret 2017.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Studien visar att det är svårt att ersätta en vd som suttit länge på sin tjänst. Detta är en stor utmaning som företagen måste hantera för att säkerställa en framgångsrik succession, kommenterar Per-Ola Karlsson på PwC:s Strategy&.

Föga förvånande är att strategisk insikt, en vinnande kultur och långsiktighet är några av de faktorer som avgör hur framgångsrik en vd på ett stort företag blir.

Viktiga slutsatser ur rapporten

• Sedan 2004 har 19 procent av alla avgående vd:ar i världens 2 500 största noterade företag haft en tjänstgöringstid på tio år eller längre. Ersättare till dessa vd:ar som varit i tjänst länge tenderar att prestera betydligt sämre än både de vd:ar som de ersatt och andra som inte tjänstgjort långsiktigt.

• 2018 uppgick den globala vd-omsättningstakten till rekordhöga 17,5 procent. Nordiska företag uppvisade en ännu högre omsättning med 20,3 procent.

• Branscher med högst vd-rotationer inkluderar kommunikations-, råmaterials- och energibranscherna.

• År 2018 tvingades fler vd:ar lämna sina poster på grund av etiska frågor (39 %) än för bristande ekonomisk prestation (35 procent).

• Andelen nytillträdda kvinnliga vd:ar minskade från rekordhöga 6 procent 2017 till 4,9 procent. Den långsiktiga trenden är dock fortsatt positiv med gradvis fler kvinnliga vd:ar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.