En jämställd kultur ökar intresset för innovation

Arbetsmiljö En ny studie visar att en inkluderande och jämställd kultur på arbetsplatsen är avgörande för att skapa innovation. Studien visar också att stärkt innovationsförmåga i sin tur kan höja globalt BNP med 73 biljoner kronor till 2028.

En jämställd kultur ökar intresset för innovation

Studien i konsultföretaget Accentures årliga rapport Getting to visar att medarbetarnas innovationsbenägenhet, det vill säga deras vilja och förmåga att vara innovativa – är fem gånger så hög på arbetsplatser med en stark jämställdhetskultur, jämfört med arbetsplatser som är mindre jämställda.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Företag kan drastiskt öka innovationsgraden inom verksamheten om alla medarbetare, oavsett kön, har samma förutsättningar att utvecklas och göra karriär. Ännu bättre blir det när jämställdhet kombineras med mångfald, då anställda på företag med stor mångfald, kombinerat med fokus på jämlikhet, är sex gånger så villiga att vara innovativa. Allra tydligast är detta på den svenska marknaden.

Läs mer: Skillnader i ledares syn på jämställdhetsarbetet

– I en tid av stora och snabba förändringar, måste företag och organisationer vara innovativa för att hänga med i utvecklingen, förbli relevanta och skapa tillväxt, säger Sofi Håkanson, som till vardags är chef för Accentures affärsområde Financial Services i Sverige.

Enligt studien ser 95 procent av företagsledarna på svenska företag innovation som en vital del av företagets konkurrenskraft och utveckling. Samtidigt säger 89 procent av de anställda att de vill vara mer innovativa. Studien visar också att en jämställd företagskultur är den viktigaste faktorn för innovation, viktigare än andra faktorer som vanligtvis differentierar organisationer, exempelvis branschtillhörighet, land eller de anställdas demografiska bakgrund och utbildning. Alla deltagare i studien, oavsett kön, sexuell läggning, ålder och etnicitet, visade större innovationsförmåga i en jämställd arbetsmiljö.

Läs mer: Årets mest jämställda arbetsplatser

Årets undersökning visar att en kultur som främjar frihet under eget ansvar är den starkaste motorn till innovation. För att skapa ett ”Innovation Mindset” – en innovationsbenägenhet hos anställda – behöver företagen erbjuda en rad olika utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. I studien har dessa möjligheter delats in i sex nyckelfaktorer: syfte, självständighet, tillgång till resurser, inspiration, samarbete och möjligheter att experimentera. Ju starkare dessa sex faktorer är inom organisationen, desto mer innovativa blir medarbetarna.

I Sverige säger 87 procent av medarbetarna på jämställda företag att de har rätt förutsättningar för att vara innovativa. På företag som uppfyller få kriterier för jämställdhet, säger endast 3 procent att de känner sig manade att vara innovativa.

Jämställdhet verkar spela en ännu större roll för innovation i Sverige jämfört med exempelvis USA, där 44 procent av medarbetarna på företag med hög jämställdhet säger att de har de rätta förutsättningarna för att jobba med innovation. På amerikanska företag med lägre jämställdhet, uppger 6 procent att de har de rätta förutsättningarna att vara innovativa,

Trots en stark vilja att skapa innovation bland såväl företagsledare som anställda, verkar det finnas ett glapp mellan parternas syn på hur förutsättningarna för innovation ser ut. Medan 76 procent av svenska företagsledare säger att de regelbundet uppmuntrar anställda till att ägna sig åt innovation, delar endast 39 procent av medarbetarna den uppfattningen. Företagsledare verkar bland annat lägga för stor vikt vid ekonomisk kompensation, samtidigt som de underskattar andra motivationsfaktorer som syfte och självständighet. I en mer jämställd miljö är de viktigaste faktorerna för innovation att förse medarbetare med relevant kompentensutveckling samt att erbjuda ett flexibelt arbetsupplägg som gör det möjligt att balansera jobb och fritid.

Undersökningen visar även att innovationen är starkare i snabbväxande ekonomier och länder med hög produktivitetstillväxt. Enligt Accentures beräkningar skulle global BNP kunna öka med 73 biljoner kronor inom tio år om innovationsnivån på företag steg med 10 procent.

– Att stärka jämställdheten på arbetsplatsen för innovation har aldrig varit viktigare än nu. Om människor känner tillhörighet och uppskattning från arbetsgivarens sida när det kommer till deras unika egenskaper och perspektiv, är sannolikheten att de vågar satsa och tänka utanför boxen större. Innovation är en drivande faktor för tillväxt, och för att nå dit behöver företag skapa en inkluderande och jämställd arbetskultur som ger alla anställda rätt möjligheter till utveckling, avslutar Sofi Håkanson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.