Sverige har fått en AI-strategi – det här går den ut på

AI Saknar du en AI-strategi? AI Sweden har gjort en åt dig. Operativa chefen Martin Svensson går igenom hur du som vd tillämpar strategins sex kärnpunkter.

Sverige har fått en AI-strategi – det här går den ut på
Martin Svensson. Foto: Per Wahlberg/Adobe Stock

AI Sweden, nationellt center för tillämpad AI, har släppt en AI-strategi som riktar sig till ledare i Sverige. Syftet är att bidra till en tydligare riktning för hur AI ska tillämpas i fler organisationer och verksamheter, för ökade investeringar och ökat samarbete kopplat till AI-teknikutvecklingen som anses vara avgörande för att Sverige ska stå sig konkurrenskraftigt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vårt uppdrag är att accelerera AI inom både privat och offentlig sektor. Det handlar om att säkerställa att vi är konkurrenskraftiga och har fortsatt positiv tillväxt – att Sverige hänger med i utvecklingen, säger Martin Svensson, operativ chef AI Sweden.

Han berättar att AI Sweden kom till 2019 efter att fordonsindustrin pratat ihop sig och lobbat för att Sverige skulle satsa mer på AI. Organisationen är icke-vinstdrivande, ägs av Lindholmen Science Park och finansieras både statligt via Vinnova och av partners inom kommun, region och privat verksamhet. Martin Svensson beskriver sig som chefsarkitekten bakom AI Sweden och han är även med i den AI-kommission som regeringen tillsatte i december för att stärka svensk konkurrenskraft.

AI Sweden vill att svenska beslutsfattare konkretiserar, omsätter och målsätter strategin utifrån den egna organisationens perspektiv.

– Man behöver vara väldigt tillämpningsfokuserade genom ett djärvt ledarskap med fokus på värdeskapande, lära sig över sektorsgränserna och få till kollektiva investeringar – kollektiva som i att många olika investerar parallellt.

Det låter som att det kan kosta företagarna en hel del?

– Det är inte nödvändigtvis billigt men alternativet att stå still och inte göra något kan bli mycket dyrare i förlorad konkurrenskraft. Ju längre du väntar desto större är risken att andra springer ikapp och förbi. Det är grundläggande i företagsutveckling att man hela tiden utvecklar sig med marknaden.

Hur har ni kommit fram till den här strategin, vilket underlag baseras den på?

– Det har varit en ganska naturlig utveckling som bygger på våra tusentals interaktioner med organisationer och personer som är verksamma inom det här området vi jobbar med, nåde nationellt och internationellt. Den bygger på en samlad bild och erfarenhet.

Hur kan man som vd använda sig av den här strategin?

– I väldigt direkt bemärkelse, och så finns det en analys man kan ta till sig, om varför det är viktigt att förhålla sig till utvecklingen som går i sådan hastighet. De sex bärande principerna i strategin kan översättas till en vd:s uppgift för hur man ska ta sig an den här frågan.

Martin Svensson trycker på att man som vd behöver vara djärv och tänka lite annorlunda.

– Förhoppningen är att strategin leder till ett bredare agerande samt mer kunskap. Då tror jag vi kommer se något närmast likt en kulturförflyttning. Fler vill vara delaktiga, visa upp vad de gör, då kommer det skapa stort värde.

Och med värde menas?

– Till exempel ökad produktivitet, det kan handla om att få en snabbare produkt eller en kostnadsbesparing, ökad hastighet eller starkare intjäningsförmåga. Genom att följa strategin, lyssna och dela med sig om vad som går bra, vad som går dåligt och vad värdet blir, får vi en samarbetskultur och en kollektiv rörelse som gör att vi tar oss framåt snabbare. Det kan lösa många problem.

Strategins 6 kärnpunkter

Enligt Martin Svensson är de tre första stegen de allra viktigaste ur vd-synpunkt. Här följer en sammanfattning av strategins sex kärnpunkter:

  1. Se till att möjliggöra för de bästa att gå före. Alltså, ha koll på vilka som är bäst och inspireras av dem. Inventera kompetensen i din organisation, lyft fram de som kan och ge dem resurser, så kommer de smitta av sig på andra.
  2. Lär av de bästa. Här ligger mycket fokus på internationella framgångar. Engagera dig och skapa relationer med dem som ligger först i utvecklingen inom infrastruktur och molntjänster, här är USA och Kanada förebilder, där finns de mest moderna lösningarna. Det här kräver djärvt ledarskap, som Martin Svensson uttrycker det.
  3. Investera i kunskap i hela din organisation. Det handlar inte bara om maskininlärning och dataingenjörer, utan även affärssidan och jurister, alltså en bred kunskapsutveckling inom organisationen genom att delvis rekrytera nytt men framförallt vidareutbilda existerande arbetskraft.
  4. Investera gemensamt i strategisk kunskap, resurser och lösningar. Ingen organisation klarar det här på egen hand, man behöver analysera vad man kan bygga själva och i vilka delar man ska samarbeta med andra.
  5. Tidigt i utvecklingen titta på hur man bygger det här ansvarsfullt. Det handlar om att titta på hur system och uppgifter påverkas av utvecklingen. Budskapet är dock att man behöver lära sig längs vägen och inte stanna upp för att just den här aspekten känns svår att ta i.
  6. Sprid nyttan över alla sektorer och delar av landet. Det här är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Det finns många kommuner och regioner där till exempel sjukvård och skola kan hamna långt efter. I större organisationer handlar det också om att få fram första exempel och sedan sprida dem till andra delar av verksamheten.

Här kan du ta del av AI-strategin i sin helhet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.