Dags att söka Tillväxtverkets affärsutvecklingsstöd

Affärerna Fram till den 2 maj kan företag med 2 – 49 anställda och en omsättning på minst en miljon kronor söka stöd genom Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar.

Stödet ska användas till utveckling av produkter eller tjänster alternativt för internationalisering. Utvecklingsstöd kan sökas för 50 000 – 500 000 kronor. Internationaliseringsstöd för 50 000 – 250 000 kronor. Kravet i båda fallen är att företaget medfinansierar projektet med ett lika stort belopp som man ansöker om.

Detta omfattar stödet

Stödet ska användas till att köpa externa tjänster som till exempel konsulttjänster eller projektanställningar. Det kan användas bland annat för att genomföra tester och verifieringar, marknadsundersökningar och framtagande av prototyper. Det kan också handla om utbildningsinsatser, design och formgivning samt kvalitetsutveckling.

En nyhet är att även material och utbildning omfattas av stödet, dock med förbehåll att det ska vara specifikt för projektet.

Nivåhöjning för företaget

Insatsen ska innebära en nivåhöjning för företaget, det vill säga utvecklingsarbete utöver förväntad utveckling i företaget. Stödet kan inte användas till löpande affärsutveckling, egen tid, löner till personal anställd hos företaget, investeringar, patent eller produktion av produkter.

(Faktaruta)

Läs mer: www.tillvaxtverket.se/checkar

Fakta

Om affärsutvecklingscheckarna

Affärsutvecklingscheckar är till för att utveckla små och medelstora företag.
Satsningen omfattar cirka 80 miljoner kronor för utveckling av varor och tjänster samt internationalisering.
På www.tillvaxtverket.se/checkar hittar du kontaktuppgifter till samtliga regionala partners och mer information om hur du ansöker.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.