-->

Bok om hur man skapar ett vettigt arbetsliv

Läsvärt Under den senaste tiden har det mesta ställts på sin ända i vårt samhälle. De flesta arbetsplatser har påverkats av corona-pandemin. Hur ska medarbetare hantera situationen på jobbet? Hur skapar man ett vettigt arbetsliv för sig själv samtidigt som man bidrar till en konstruktiv arbetsmiljö? Om det handlar den nya boken Jaget och jobbet, skriven av Anna-Lena och Paul Sundlin. 

Bok om hur man skapar ett vettigt arbetsliv
Anna-Lena och Paul Sundlin

Som medarbetare måste man förstå sin egen roll och sätta gränser i sitt arbetsliv, både för sig själv och mot omvärlden. För att kunna göra det behöver man utveckla en viss självkännedom så att man kan reflektera över viktiga områden, som hur ens roll fungerar i sitt sammanhang och i relation till andra, hur man navigerar under osäkra förhållanden och vilken roll motivationen spelar.

Boken beskriver många olika situationer som läsaren kan relatera till och fundera utifrån. I varje kapitel finns också övningar som hjälper läsaren att förstå sig själv bättre i relation till sin yrkesroll, men som också kan vara ett sätt att lära känna varandra bättre i arbetsgruppen och underlätta arbetet.

Anna-Lena Sundlin och Paul Sundlin är psykologer och organisationskonsulter. De har båda lång erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer med fokus på ledarutveckling, grupprocesser och medarbetarskap. De har tidigare skrivit Ta din roll på jobbet! och driver tillsammans företaget Sandahl Partners Gotland AB.

Bokes ges ut av bokförlaget Liber.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.