Vad säger dina medarbetare till sina barn?

Krönikan Som vd vill du väl att dina medarbetare ska tala sig varma om er företag? Till sin familj och vänner ska de vara stolta att berätta om sitt företag och sin roll i att skapa värde för företagets kunder.

Vad säger dina medarbetare till sina barn?

Men, om man ska gå på statistik från Gallup kring medarbetarengagemang i Sverige så är det ju bara 14 procent av anställda svenskar som är engagerade i sina jobb. Ytterligare 7procent är oengagerade, de kommer troligen inte ens nämna sitt företag eller beskriva vilka värden de skapar. Sedan har vi de 11 procent aktivt oengagerade som kommer spy galla över sitt företag närhelst de får chansen.

Så, vilka röster kommer dominera vid svenska middagsbord? De flesta, de som sitter kring de 75% oengagerades middagsbord, kommer troligen inte höra så mycket alls om vare sig företagande eller kundvärden. De kommer präglas till att tycka att jobbet ska vara något ”man bara gör” och inte se det som en plats där man kan få uppleva stort välmående.

Men, forskning inom den så kallade positiva psykologin, det vill säga den gren inom psykologin som är inriktad på att skapa mer välmående, snarare än att bara minska sjukdom, visar tydligt att arbete faktiskt erbjuder fler möjligheter än fritid att uppnå lyckotillstånd. Det här kan ju framstå som rätt provocerande för de som tycker att jobb bara är ett nödvändigt ont.

Den positiva psykologin fokuserar på fem källor till välmående, eller lycka som det lite slarvigt ibland benämns som. Den första källan är positiva känslor såsom upprymdhet, tacksamhet, uppskattning och glädje. Dessa kan ju definitivt framkallas genom till exempel positiv feedback på jobbet. Den andra källan är ”flow”, det vill säga att bli uppslukad av en uppgift för att den har precis rätt balans mellan utmaning och förmåga. När man får använda sina naturliga talanger att klara spännande utmaningar på jobbet uppstår flow tillståndet. Den tredje källan är starka relationer som skapar trygghet. I välfungerande arbetsgrupper övergår professionella relationer till personliga och man får kollegor man kan dela tankar och med och som bryr sig. Den fjärde källan till välmående är meningsfullhet. Känslan av att skapa värden som är större än en själv, ger arbetet glädje och främjar den lilla extra ansträngningen. Genom tydliga mål, kundberättelser och positiv förstärkning kan alla jobb kännas mer meningsfulla. Den femte källan är åstadkommande, det vill säga att lyckas. I arbete ges många tillfällen att slutföra, vinna och lyckas.

Så, om fler svenska middagsbord ska präglas av en positiv syn på arbete, och därmed högre välmående i vårt avlånga land, så är det behöver du som vd fundera på hur du, men den positiva psykologins hjälp, kan främja de faktorer som skapar välmående på ert företag.

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.