Bli en bra vd-bloggare

Sociala medier Förbättrad internkommunikation, ett synligare företag och en möjlighet att ge sin bild av verkligheten. Det är några av fördelarna med att vara en bloggande vd. Här får du tipsen för att bli en av de bästa.

Bli en bra vd-bloggare

Varför? För vem? Och om vad? Det är tre bra frågor att ställa sig själv när man som vd är sugen på att starta en blogg eller finslipa en redan existerande. För faktum är att sociala medier och särskilt bloggar inte bara blev en av 00-talets flugor, utan är här för att stanna. Rätt använt kan de ge positiva effekter.

– Har man exempelvis problem med internkommunikationen eller att man som vd inte syns så mycket i företaget kan en intern blogg vara ett bra sätt för att lösa problemet. Vill man göra företaget mer synligt utåt och föra kunderna närmare sig är en extern blogg att föredra, säger Lena Carlsson som driver kommunikationsbyrån Kreafon.

I höstas kom hennes bok Marknadsföring och kommunikation i sociala medier ut, och naturligtvis har hon även en egen blogg.

Tydlighet grundregel

Med en intern blogg har man en tydlig målgrupp – medarbetarna. Väljer man istället en extern blogg kan målgruppen vara allt från kunder till investerare och media.

– När man pratar om sociala medier måste man tänka bort det traditionella målgruppstänket. Man får helt enkelt de läsare som är intresserade av att läsa, vilket i sig kanske är den bästa målgruppen, förklarar Lena Carlsson.

Att tänka på vem man skriver för är ett bra sätt för att undvika misstag. Skriver man en intern blogg kan man vara mer öppen med information och detaljer, men samtidigt måste man tänka på att knyta an den till företagskulturen. I en extern blogg måste man komma ihåg att läsarna inte känner till personen bakom på samma sätt. Läsarna ser inte heller ansiktsuttryck eller hör röstläge. Att vara tydlig så att man undviker missförstånd är en grundregel. En vd-blogg innebär ju faktiskt en möjlighet för vd:n att ge sin bild av verkligheten utan att den filtreras genom traditionell media.

Personlig och professionell

Att välja språk och ton för sin blogg är ytterligare en viktig detalj att tänka på. Lena Carlsson menar att huvudsaken är att det känns bekvämt för den som skriver. Men språket får inte bli för högtravande utan det är viktigt att känna att det finns en person bakom orden.

– Skriv till exempel inte ett stort d i ordet du, då känns texten lätt stel. Genom att vara personlig skapar man förtroende så allt behöver inte handla om dig som vd eller företaget. Tipsa om böcker eller annat intressant, men berätta kanske inte om att du hämtar ditt barn på dagis eller vad du åt till frukost, tipsar Lena Carlsson och påpekar att man bör skilja på vad som är personligt och vad som är privat.

Bemöt alla kommentarer

Hur ofta man uppdaterar sin blogg kan variera från flera gånger om dagen till en gång i veckan. Men en viss regelbundenhet är att föredra då läsarna vänjer sig vid uppdateringsnivån. Och det är just för läsarna man skriver, därför är interaktion och dialog betydelsefullt för att kunna utvecklas som bloggare. För att få kommentarer på det man skriver har Lena Carlsson en hel del förslag.

– Att ställa frågor och ha omröstningar är ett bra sätt att skapa engagemang i en intern blogg. Att skriva om organisationsmodeller kanske inte ger så många kommentarer medan mer vardagsrelaterade händelser som ”idag drack jag en kaffelatte istället för en espresso efter lunchen” kan ge fler. Variera därför skrivandet mellan jobb och vardag.

Men att få kommentarer kan också innebära att de är negativa, var därför förberedd och tänk efter på hur de kan bemötas.

– Ovana personer raderar lätt negativ kritik. Det är mycket bättre att bemöta den på samma sätt som man bemöter en missnöjd kund. Det visar på transparens, säger Lena Carlsson.

För att se till att kommentarerna håller en viss nivå kan man se till att de måste bli godkända av bloggaren för att kunna publiceras. Det ligger också på bloggarens ansvar att kommentarerna inte bryter mot någon lag, exempelvis upphovsrättslagen eller personuppgiftslagen. Att läsa kommentarerna man får varje dag och svara direkt är bra. Vid positiva kommentarer kan det räcka med ett tack tillbaka för att visa att man som bloggare läser och tar åt sig.

Så blir du en bra bloggande vd

* Låt innehållet styras av målet och syftet med bloggen.

* Skriv om sådant som känns intressant och givande för dig. Det ska vara roligt, inte en börda.

* Bolla idéer och utkast till blogginlägg med lämpliga personer i din närhet.

* Bilder är bra.

* Läs andra bloggar och inspireras.

Visste du att?

Ordet blogg kom med i Språkrådets nyordslista år 2004 och beskrevs som ”öppen dagbok på webben”. I trettonde upplagan av Svenska akademins ordlista som kom ut 2006 fanns orden blogg, blogga och bloggare med. Eleonor Nygårds blev i oktober 2005 Sveriges första heltidsanställda bloggare med bloggen Ytligheter.

I den här artikeln nämns ordet blogg 44 gånger.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.