Är det dags att sluta prata om hållbarhet?

Krönika I slutet av juni i år släppte Capgemini sin årliga World Wealth Report. Rapporten visar att antalet svenska dollarmiljonärer i fjol ökade med 7,8 procent

Är det dags att sluta prata om hållbarhet?
Helena von der Esch är krönikör på Vd-tidningen.

Nu finns det i Sverige 152 700 dollarmiljonärer, med samlade tillgångar på 371 miljarder dollar. Det är en ökning med 9,5 procent från den mätning som gjordes året innan. I det globala perspektivet intar Sverige plats 24 över de länder som har flest dollarmiljonärer. Parallellt med ökade förmögenheter riktar samma rapport strålkastarljuset mot något helt annat. Förmögna personers ökade intresse av att göra hållbara investeringar. Låt oss stanna här.

Rapporten visar att 39 procent av förmögna personer under 40 år strävar efter att investera i hållbara tillgångar – att ESG-investera, och uppnå ESG-score med sina investeringar. Och allt fler investeringar görs i företag som tar hänsyn till hållbarhet och ESG-frågor.

Hållbara investeringar är nödvändigt, också möjligt. Men det ställer enorma krav på hela rådgivarskrået.

Jag är stolt över mina kollegor som har konkreta hållbarhetsmål för kapital under rådgivning och förvaltning, under hela den hybrida kundresan. Omvänt är metoder och ramverk ingenting utan de som vill bidra till en mer hållbar värld.

Min erfarenhet av samtal med ägare och entreprenörer säger mig att antalet som vill investera i omställningen kommer att öka, år för år. Skickliga entreprenörer är en stor grupp av de som skapar nya och större förmögenheter genom risk och hårt arbete. De blir inte sällan yngre och yngre. När pengarna är realiserade i form av goda resultat, eller en försäljning av företaget, är hållbara investeringar en hygienfaktor för de flesta jag kommer i kontakt med numera. Då är det viktigt att vi är redo att tala hållbara investeringar och en hållbar förvaltning.

Men det är viktigt att klargöra hur det definieras och vad det betyder för var och en. Det är viktigt att ställa frågor. Vad är viktigt i livet för dig? Vad vill du åstadkomma? En situation som kan upplevas obekväm. Hen kan luta sig emot att det är bra som det är, att hen inte ser behovet av mer pengar och att det är både enklare och roligare att prata om företaget. Kanske framför allt bekvämare. Förs samtalet däremot in på hur förmögenheten ger möjligheter i termer av hållbara investeringar och hur den i sig faktiskt kan tjäna ett syfte i det globala systemet, då händer det något i samtalet. Den påläste och uppmärksammade noterar hur engagemang växer till liv. Strategier börjar ta form för att på entreprenörsmanér fortsätta agera hållbart som en viktig kugge i samhället och näringslivet. Först där och då kan vi ta ett steg från att prata, till att prata och agera.

Fakta

Helena von der Esch

Wealth Planning, Burenstam & Partners och specialist långsiktig strategi för ägande och styrning i familjeföretag.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.