Anställda tysta om idéer

Företagskultur Det råder ingen brist på bra idéer. Men idéklimatet på svenska företag kan ifrågasättas. Medarbetare håller nämligen ofta inne med sina innovationer, enligt en undersökning av Manpower

67 procent av de dryga 5 000 tillfrågade i undersökningen har någon gång haft ett bra förslag utan att låta företaget de arbetar på ta del av det. Orsakerna kan vara att man upplever att ingen kommer lyssna eller att någon annan kommer stjäla idén. Över hälften av de svarande har varit med om att någon tagit äran för deras påfund.

En förklaring är också att anställda inte anser det vara deras uppgift att förse arbetsgivare med idéer.

Källa: Ingenjören

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.