Det perfekta laget mixar introverta och extroverta

Affärerna Skulle du sätta dig i en bil som bara hade en gaspedal, men ingen broms? Att blanda introverta och extroverta medarbetare är optimalt för en vd som vill ha en komplett och mångsidig laguppställning.

Är du en vd som tycker om att stå i centrum och tala inför många människor eller föredrar du djupare samtal med en person åt gången? De flesta av oss har drag av både den introverta och den extroverta personlighetstypen, men oftast överväger den ena eller andra sidan. Vi associerar automatiskt ordet utåtriktad med social, och inåtvänd med egenskapen blyg. Det förra är positivt laddat, det senare är oftast negativt belastat. En introvert behöver inte alls vara asocial – snarare är det så att personen gillar en annan form av umgänge.

I en kultur där sociala och utåtriktade personer värderas mycket högt, släppte den amerikanska författarinnan Susan Cain nyligen en uppmärksammad bok, där hon med eftertryck argumenterar för att introverta bidrar med talanger och förmågor som är oumbärliga i en organisation. Här i Sverige har Linus Jonkman, projektledare på prisjakt.nu och författare, gått så långt att han pratar om ”den tysta revolutionen”.

Var tredje är introvert

Vad handlar det då om? Jo, de flesta har en ganska hygglig och stabil personlighet med sig genom livet, en karaktäristik som formats och fortsätter formas hela livet, av både arv och miljö. Enligt ett gigantiskt test (MBTI), genomfört av brittiska handelshögskolan i 2011, där 22 000 chefer från 116 länder är 35 introverta och 65 procent extroverta. Drygt var tredje är alltså introvert.

MBTI, det vill säga Myers-Briggs Type Indicator, är ett av världens mest använda personlighetstest och bygger på den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jungs teorier om psykologiska typer. Jung menade att varje människa har en dragning åt ett visst beteende i sin personlighet – en preferens. Preferenserna är till dels medfödda, och till dels ett resultat av den miljö vi befinner oss i. Extrovert och introvert är två av de motsatta preferenser som kartläggs i testerna. Det finns en rad olika definitioner, tester och avgränsningar för intro- och extroverta, en del är värdeladdade andra är mer neutrala. Kort sagt handlar det om hur och var en individ hämtar sin energi.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.