Chefens 9 viktigaste egenskaper

Ledarskap I Ledarnas nya rapport ”9 nyanser av chefen – vilka egenskaper är viktigast” värderar respondenterna främst att chefen är kompetent och samarbetsinriktad.

Chefens 9 viktigaste egenskaper
Foto: Adobe Stock

Rapporten från Ledarna är en första del i ett större forskningsprojekt med målet att få svar på frågan varför fler män än kvinnor är chefer.

– Att traditionellt sett manliga egenskaper premierats vid chefstillsättningar har länge setts som en förklaring till varför det är fler män än kvinnor på chefspositioner. Resultaten i denna rapport tyder på att en förändring är på gång, att traditionellt sett kvinnliga egenskaper värderas högre som chefsegenskaper, säger Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna och författare till rapporten.

De två egenskaper som respondenterna i denna undersökning främst värderar som viktiga för chefer är kompetent och samarbetsinriktad. Respondenterna anser att det är betydligt vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta och samarbetsinriktade, än att chefer som är män är det.

Ledarna vill att rätt chefer rekryteras och på rätt grunder. För att chefsförsörjningen ska kunna säkras på svenska arbetsplatser får inte kvalificerade personer förbises, särskilt nu när Sverige har många pensionsavgångar framför sig.

– Vi vill uppmuntra till en rekrytering där chefskandidaternas individuella lämplighet för jobbet sakligt prövas. Vi vill att resultaten från rapporten ska komma till användning för chefer och chefsrekryterare, så att de inte styrs av omedvetna faktorer när de bedömer en chefskandidats individuella lämplighet, säger Joakim Pettersson, chef Samhälle & Utredning på Ledarna.

Att en så stor andel av respondenterna anser att det är vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta, talar för att det fortfarande ställs högre krav på kvinnor än på män som vill bli, och stanna kvar som, chefer.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.