7 knep för att rakethöja medarbetarnas engagemang

Medarbetarengagemang Medarbetarengagemang är en viktig faktor för att höja produktiviteten i verksamheten. Här är sju sätt att skapa drömdrivet på.

7 knep för att rakethöja medarbetarnas engagemang
Lägg tid på att hantera företagets viktigaste resurs: medarbetarna. Foto: StockAdobe

Alla chefer vet, men de flesta undrar fortfarande hur. Det krävs ett aktivt ledningsarbete och ett ömsesidigt förtroende för att bygga företag med engagerade medarbetare. Här är sju tips som ett antal arbetsmiljöorganisationer och marknadsundersökningsföretag lyfter fram som motivationsnycklar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Låt medarbetaren komma till egna insikter

Boka in en stund med din grupp och låt var och en fundera på minst tre saker som är bra med er arbetsplats. Låt var och en skriva ner det man tycker är bra och kort presentera för gruppen och summera. Skriv ner och spara denna guldgruva med styrkor som ni kan fortsätta att jobba med.

Utveckla kompetenser i verksamheten

Våra prestationer påverkas av de förväntningar vi har på oss själva och varandra. Utgå från att varje medarbetare alltid gör sitt bästa och tar ansvar för sitt arbete. Lita också på att alla kan utveckla nya kompetenser. Ha ett inventeringsmöte där ”dolda talanger” efterfrågas uppmuntra kollegor att utnyttja varandras kunskaper.

Fundera på hur ni är mot varandra

Låt teamet reflektera över era invanda beteenden som ni har på arbetsplatsen. Hur vill ni vara? Hur är ni med varandra? Är det något ni skulle vilja ändra på?

Säkerställ att ni arbetar i samma riktning

Beskriv nuläget i termer av vad som åstadkommits: vad har presterats på grupp- respektive organisationsnivå under det gångna året? Vilka mål har nåtts i förhållande till samma tidpunkt för ett år sedan?

Gör mer av det som är bra

Låt alla medarbetare få berätta om ett tillfälle då hen kände sig riktigt motiverad på jobbet. Gå varvet runt och diskutera hur ni kan hjälpa varandra att uppleva detta oftare.

Ge frihet och ansvar för arbetsuppgifter och processer

Medarbetare som upplever att de arbetar enligt premissen ”frihet under ansvar” presterar bättre. Se till att det är tydligt vem som har huvudansvaret för viktiga arbetsuppgifter och processer och var tydlig med att medarbetaren ska lyfta eventuella hinder som uppstår på vägen – men också att du litar på hens kapacitet.

Arbeta med positiv förstärkning

När ni ska belysa felaktiga beteenden så kan ni göra det genom att i samma andetag förstärka positiva beteenden hos andra. Ingen vill få kritik. Alla vill få beröm. Konstruktiv kritik är en gyllene kombination av dessa.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.