5 tips för att främja en optimistisk kultur

Krönika Med en fallande börs, högre inflation och stigande räntor är det många som känner pessimism inför de kommande åren. Som vd har du ett viktigt uppdrag att inte låta en pessimistisk kultur leda till självuppfyllande profetior.

5 tips för att främja en optimistisk kultur
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Självklart behövs en rejäl dos realism i tider av osäkerhet och utmaningar, men realism är absolut inte samma sak som pessimism. Pessimism är i grunden ett tillstånd där man förväntar sig att negativa saker ska hända och att man dessutom inte har så stor möjlighet att påverka utfallet. Grupper och hela organisationer som dras ner i pessimistiska synsätt kommer vara mindre handlingskraftiga och väsentligt mycket mer reaktiva än optimistiska grupper.

Så, vad kan du som vd göra för att främja så realistiskt optimistiska synsätt och beteenden som möjligt? Det finns en hel del du som vd kan göra för att främja en mer optimistisk kultur. Följande fem tips kan vara en bra början:

1) Belys det som fungerar bra

Genom att påtala hur mycket det är som faktiskt går bra och fungerar som det ska skapar du en sund motvikt till oron över framtida utmaningar. Våra hjärnor är ju programmerade till att lägga två till tre gånger mer uppmärksamhet på det negativa, därför är det avgörande att balansera detta med att belysa det som faktiskt är positivt, annars kommer dessa faktorer komma alltmer i skymundan för det negativa, vilket skapar en osund pessimism och felaktig bild av nuläget.

2) Utmana pessimistiska beskrivningar av framtiden

I tider av oro kommer problemorientering komma som ett brev på posten. I din roll som vd blir det därför allt viktigare att ställa följdfrågor som visar att många negativa utfall kan undvikas genom handling. Genom att uttrycka dig så ofta som möjligt med ett ”ja, det kan bli ett problem, men vi kan ju…” så främjas ett mer problemlösande synsätt än att bara konstatera problem.

3) Motverka ”någon-annan:ism”.

Stressade och oroliga medarbetare kommer i högre grad peka finger på andra i tider av oro. Som vd behöver du konstant påminna om allas personliga ansvar att rätta till brister och felaktigheter.

4) Använd positiv förstärkning

Tacka, bekräfta och visa uppskattning för proaktiva, engagerade och lösningsorienterade attityder och beteenden. Forskning visar att det är mer effektivt än negativ feedback för att skapa en positiv och stark kultur.

5) Våga drömma stort

Din personliga optimistiska vision om framtiden kommer vara allt viktigare i svåra tider. Genom att måla upp utmanande, men realistiska mål, skapar du en högre grad av hoppfullhet om framtiden. Din optimism kommer smitta av sig när du själv målar upp hur ni kommer nå era mål och hur ni ska ta er dit, samt hur ni kan hantera de hinder och utmaningar ni kan få längs vägen. Ju mer målande och tydlig bild denna blir, ju större påverkan kommer den få på de attityder och beteenden ni kommer vara beroende av för att lyckas. En optimistisk bild kan säga mer än tusen negativa ord!

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.