4 faktorer som skapar mest värde efter ett företagsköp

Företagsköp PwC har frågat 100 Private Equity-ledare runt om i världen om vilka faktorer de anser skapar mest värde efter ett företagsköp. I deras rapport kan dessa faktorer samlas inom fyra huvudområden.

4 faktorer som skapar mest värde efter ett företagsköp
Foto: Adobe Stock

1. Fokus på att öka intäkter och identifiera kostnadsbesparingar

45 procent av PE-ledarna skapar värde genom ökade intäkter jämfört med 49 procent av affärer som gjordes av övriga näringslivet.

Rapporten visar att 74 procent av affärerna skapade ökad tillväxt, men det fick ändå mindre uppmärksamhet än att identifiera kostnadsbesparingar och effektivare hantering av rörelsekapital.

2. Ha en tydlig strategisk plan framtagen redan vid tillträde

Nästan en tredjedel, 31 procent av de affärer som följde en tydlig metod skapade betydande värde.

Hela 88 procent av affärerna med en plan på plats skapade någon form av avkastning.

80 procent av affärerna som genomfördes med ett formaliserat tillvägagångssätt för att skapa ökat värde levererade avkastning, nästan en av tre levererade betydande värde.

3. Arbeta med företagskulturen och behåll talanger

Över hälften, 57 procent, av de tillfrågade säger att utmaningar med företagskulturen hindrade ökat värdeskapande.

I varje affär där värdet minskade lämnade mer än 10 procent av de anställda företaget efter transaktionen.

I så många som 83 procent av de affärer som förlorade betydande värde lämnade mellan 21 och 30 procent av de bästa talangerna företaget.

4. Förbered en exitplan

Rapporten visar att 91 procent använde en formaliserad metod för sina exitprocesser.

87 procent hade en exitkommitté eller en utvald person som ansvarade för exitprocesserna.

54 procent hittade rätt köpare genom en investment bank.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.