Svårt att arbeta med cirkulära affärsmodeller

Affärsmodeller Många svenska företag är intresserade av cirkulära affärsmodeller och arbetssätt. Men fyrkantig lagstiftning och svårtolkade regelverk gör att många tvekar. Särskilt påtagligt är problemet när det gäller så kallad funktionsförsäljning.

Svårt att arbeta med cirkulära affärsmodeller
Jan Kellgren

Nu har en forskare vid Linköpings universitet tagit fram en praktisk handbok för företagare som är intresserade av att börja med funktionsförsäljning.

– Svensk lagstiftning är baserad på konventionella affärsmodeller och är illa anpassad till de senaste årens utveckling där det har blivit vanligare att köpa och sälja funktioner istället för produkter och tjänster, säger Jan Kellgren professor i skatterätt vid Linköpings universitet.

Funktionsförsäljning handlar om att sälja ett resultat – som exempelvis ”ljusa lokaler” eller ”rena golv” – istället för produkten ”lampa” eller tjänsten ”städning”.

Genom cirkulära affärsmodeller och arbetssätt kan resurser användas effektivare – något som både kan leda till kostnadsbesparingar och miljövinster. Övergången mot en mer cirkulär ekonomi anses vara nödvändig för att klara klimatmålen och kan samtidigt vara ett effektivt sätt för enskilda företag att stärka sin konkurrenskraft.

– Funktionsförsäljning har stora fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv – men det krävs också juridisk eftertanke, inte minst när det gäller ekonomisk redovisning, avtalsskrivning och sakrätt. Min förhoppning är handboken ska kunna räta ut några av de frågetecken som små och medelstora företag kan ställas inför, avslutar Jan Kellgren.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.