Vilken är egentligen vd:s viktigaste uppgift?

Krönika Den spännande frågan kom från min handledare på mitt första jobb efter psykologexamen när jag skulle skolas in i rollen som organisationskonsult. Man kan tänka sig ett antal möjliga svar som drar åt olika håll men som alla är rimliga. I det här fallet avsåg frågan vd:s viktigaste uppgift i förhållande till sin organisation.

Vilken är egentligen vd:s viktigaste uppgift?
Michael Soderling är krönikör i Vd-tidningen. Foto: Peter Knutson.

Givet den premissen är organisationsutveckling ett tänkbart svar. Till exempel att säkerställa att företagets struktur stöder leveransen. Om din bedömning är att strukturen är logisk men leveransen fortfarande inte är optimal kan du som alternativ kika på i vilken utsträckning medarbetare över teamgränserna har personliga relationer samt kännedom om varandras mål. Forskning om så kallad relationell koordinering visar att om ni fixar det ökar sannolikheten för att viktig information spontant kommuniceras samt att medarbetare av egen kraft koordinerar sig i leveransen. Grädden på moset är chefer som är mer fokuserade på övergripande mål än personliga mål. Dock var det inte detta min handledare var ute efter.

Han var inte heller ute efter ledarskapsutveckling som jag tänker på som en underrubrik till organisationsutveckling. Oavsett om vi pratar om ledningsgruppsutveckling, en ledarutbildning för alla chefer eller coaching, medför ett utvecklat ledarskap ökad effektivitet och produktivitet samt ökad arbetstrivsel.

Det jag hittills nämnt är viktigt. Men för att insatserna ska ge maximal effekt bygger de på en viss förutsättning vilket leder oss till vad min handledare hade i åtanke. Han resonerade om att en bra chef kan göra en positiv skillnad och en mindre välfungerande chef kan bidra med motsatsen. Om vi lyfter resonemanget till gruppen chefer på ert företag kan vi föreställa oss konsekvenserna om den präglas av personer med egenskaper som forskningen visar är viktiga, bland annat god problemlösningsförmåga, förmåga att behålla fattningen när det blåser snålt och förmåga att visa omtanke om medarbetare. Och vi kan föreställa oss hur det blir om det finns brister i dessa avseenden.

På mitt första jobb arbetade vi med psykologisk testning av chefskandidater och jag insåg att min handledare ville hjälpa mig att sätta mitt arbete i kontext. Visst ska vi skapa organisatoriska förutsättningar för medarbetarna och visst ska vi utveckla ledarskap, det tyckte han också. Men hans poäng var att vd:ns viktigaste uppgift är att bygga sitt chefslag. Efter 13 år som organisationskonsult har jag sett konsekvenserna av hans resonemang i verkligheten. Gärna lite utvecklingsinsatser men först en gedigen urvalsprocess.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.