Vd:s ansvar: 10 viktiga saker att tänka på

Vd-rollen Som vd har man ett stort ansvar när det gäller företagets ekonomi och drift. Men också ett stort personligt och juridiskt ansvar. Vd-tidningen har tidigare skrivit ett stort antal artiklar i ämnet och sammanfattar här några saker att tänka på som vd. Det handlar både om ett rent juridiskt ansvar men också kloka saker att tänka på för nå framgång i jobbet som vd.

Vd:s ansvar: 10 viktiga saker att tänka på
En vd har ett brett ansvar. Foto: Stock Adobe.
  1. Se till att ha en vd-instruktion. Vd:ns huvuduppgifter bör också tydliggöras i en skriftlig vd-instruktion. Vd:n har inte skyldighet att rapportera sådant som inte styrelsen uttryckligen frågat efter i vd-instruktionen, om det inte är av stor vikt för styrelsen att veta detta. Det är därför viktigt att dessa dokument ger en tydlig bild av den rapporteringen som styrelsen förväntar sig från vd.
  2. Delta i styrelsemöten. Vd:n har lagenlig rätt att delta på styrelsemöten förutom vid handläggning av vissa frågor, som rör den verkställande direktören själv, som till exempel lön eller annan ersättning.
  3. En vd har rätt att få en avvikande uppfattning noterad till protokollet även om hen inte sitter i styrelsen.
  4. Skaffa en försäkring. I de flesta situationer är det styrelsen som har det slutgiltiga ansvaret, och därmed är det i första hand styrelsens ledamöter som kan drabbas av ett personligt betalningsansvar för företagets förpliktelser och som också riskerar att få skadeståndsanspråk riktade mot sig från företagets ägare eller från någon av borgenärerna. Men i vissa situationer har även företagets vd ett gemensamt ansvar med styrelsen.
  5. Som vd kan det på grund av reglerna om det personliga betalningsansvaret vara bra att ha en försäkring som ger ersättning om hen skulle bli betalningsansvarig. En sådan ansvarsförsäkring brukar tecknas av bolaget och anses som en del i ersättningen till vd.
  6. Ha en tydlig målbild, en vision. Som vd är det din uppgift att kunna formulera och förmedla på ett konkret, engagerande och begripligt sätt vilken övergripande affärsstrategi företaget har. Utan denna sammanhållande och vägvisande kompass kommer du att leda ett företag med individer som jobbar för sin egen vinning och mot sina egna personliga mål, inte företagets.
  7. Förse organisationen med rätt resurser. Bara du som vd kan balansera resurserna på rätt sätt. Dina två största och viktigaste tillgångar är kapital och medarbetare. Du som vd måste väga båda dessa tillgångar mot utveckling, tillväxt och affärsmål. I rätt tid och i rätt omfattning. För att fatta rätt beslut måste du som vd ha insikt i och förstå alla aspekter av din egen verksamhet och väga dessa mot företagets övergripande affärsmål. Att sätta rätt människor på rätt arbetsuppgifter i rätt tid, är en av dina största utmaningar som vd.
  8. Bygg en företagskultur. Det undflyende ordet företagskultur är allt som går att inordna under begreppen attityder, värderingar, mål och beteenden på en arbetsplats. Summan av detta blir helt enkelt hur ni gör saker på ditt företag. Hur saker görs påverkar dina medarbetare och i förlängningen även dina kunder. Alla grupper på fler än tre människor skapar en kultur – antingen uttalad eller outtalad. Din uppgift som vd är att skapa förutsättningar för en kultur som gynnar både medarbetare och ditt företag.
  9. Fatta kloka beslut. En ny vd slås ofta av hur vitt skilda beslut som ska fattas. I ena stunden handlar det om en ny tjänst eller produkt, i nästa stund måste du fatta beslut om hur du ska hantera Jeppe på säljavdelningen, som dricker för mycket. Helt plötsligt är du indragen i en juridisk tvist, som kräver snabba beslut. Du kan omöjligt vara så pass insatt i alla dessa olika ämnen att du fattar kloka och väl avvägda beslut, så ta hjälp! Skaffa bra medarbetare, delegera, informera dig, se till att få bra och solida beslutsunderlag. Det yttersta beslutet är alltid upp till dig, så se till att få underlag så att du kan fatta beslut med gott omdöme.
  10. Övervaka och informera om hur det går. Du har yttersta ansvaret för att kugghjulen rullar på. Håll dig nära kärnverksamheten, förstå hur organisationen jobbar, var vaksam på det som inte verkar fungera. Som du ropar får du svar. Ställ därför obekväma och oväntade frågor, utmana, ifrågasätt, sök nya lösningar. Det håller inte att luta sig tillbaka och vänta på att resultatet ska trilla in i ditt excelark, du måste jobba aktivt på att konkretisera affärsmålen ända ner på golvet. Avsätt tid för att vara ute i verksamheten. Informera om hur det går, var transparent. Återkoppla ofta. Våga lämna vd-stolen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.