Vd:ns viktiga ”100-procentare”

Krönikan Första gången man får frågan att bli vd känns det som det optimala karriärslyftet, wow, jag ska bli vd. Det känns som den ultimata bekräftelsen på att man har lyckats.

Vd:ns viktiga ”100-procentare”
Agneta Olsson är krönikör hos Vd-tidningen.

Vad man glömmer bort är baksidan på myntet. Att de två små orden vd är så laddade och gör att omgivningen ser på dig med andra ögon. En form av överdriven respekt, blandad med nyfikenhet och förväntan. Från den dagen du blir vd kan du vara helt säker på att det är få som kommer att våga säga sanningen till dig. Den sanning som kan vara avgörande för dig att höra för att du ska göra ett riktigt bra jobb.

Det kan vara hur du uppfattades, hur du uttryckte dig och vilka signaler du sänder ut. Ska man lyckas som vd är det vitalt att ha en nära medarbetare högt upp i organisationen. En person du kan lita på oreserverat. En så kallad ”100-procentare”.

Det räcker ofta inte med en egen utvald ledningsgrupp. Det är dessvärre så att folk också i ledningsgruppen håller inne med sanningar. Ibland är det för att vara inställsamma, man kan vara rädd om sin egen position, men det kan också vara av missriktad hänsyn – att man inte vill såra dig som person eller helt enkelt för att man är konflikträdd.

Det är extra viktigt som extern vd i ett ägarlett företag att du väljer ut din närmaste medarbetare med omsorg. Personalens lojalitet i ägarledda företag ligger alltid främst hos ägarna, speciellt om de arbetar kvar operativt. Rollen som din närmaste medarbetare är därmed oerhört viktig – betydligt viktigare än vad som kanske framgår av personens anställningskontrakt.

Förutom att personen ska fungera optimalt tillsammans med dig måste också övrig personal acceptera hen. Rätt person ska vara din förlängda arm och ditt öra i organisationen – från två håll. Både för personalen och för dig. En ”100-procentare” är en person som har integritet och är tillräckligt trygg i sig själv för att alltid våga säga sanningen till dig. Också när sanningen är sådan att du egentligen inte vill höra den. Det kan vara att du inte sköter ditt jobb bra just nu, hur du uppfattades på sista mötet, eller att du agerade fel. Men det kan också handla om privata saker som påverkar din ledarroll, exempelvis att du verkar deppig eller stressad och hur det kan tolkas av resten av personalen.

Har du rätt person som ”100-procentare” blir det lättare för dig att genomföra förändringar. Hen kan stödja dina planer och sprida ditt tankesätt vidare i organisationen och därmed påverka kulturen i den riktning du vill. Det kan också vara den personen som förmedlar och förtydligar dina ord när du inte är på plats och därmed klarar ut onödiga missförstånd i god tid. Din närmaste medarbetare kan så frön av positiva tankar hos personalen och kan puffa dina idéer i rätt riktning.

Hen är också ditt extra öra in i organisationen – som flaggar till dig om det är något som du bör tänka på men som du har missat. Eller som kommer med goda råd sett från personalens synvinkel. Som vill både dig och bolagets bästa. Hittar du en sådan person, premiera den väl, säkerställ att den trivs och stannar hos dig så länge som möjligt.

Fakta

Agneta Olsson

Gör: Grundare och vd för Chair Management. Har olika styrelseuppdrag och utbildar i ämnet ”Skala upp företaget – från ägarlett till ägarstyrt”.

Bakgrund: Har under de senaste 25 åren haft ledande positioner inom svenskt näringsliv, bl a som vd för Almi Väst.Har skrivit boken ”Extern VD – så lyckas du”

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.