nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Utkom 20 november 2018

Nr Vd 6 2018

Tema: Kommunicerande ledarskap.

Inspiration: Johan Svenningsson om Unipers start som företag.

Affärerna: Nytt ledarskap på digitaliseringsresan.

Ledarskap & styrning: Lär känna de åtta elefanterna i rummet.

Verktygslådan: Hög tid att tänka på julklappar.

Ägare & styrelse: Konsten att få bra betalt för företaget.

 

Prenumerera

Köp digitalt lösnummer

Senaste nyheterna

Ovisshet kring skyddande av företagsuppgifter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenska kontorsarbetare har lagrat företagsfiler på okrypterade lagringsenheter. Bristande kännedom kring vem som bär ansvaret – och hur företagsfilerna faktiskt lagras kan innebära stora risker för spridning av internt eller konfidentiellt material.