För och nackdelar med chefsrollen 2021

Ledarskap En ny undersökning visar att nära tre av fyra svenskar, 71 procent, känner ett ganska eller mycket högt förtroende för sin närmsta chef – en ökning med fem procentenheter jämfört med före pandemin. Drömmen om att själv bli chef finns främst hos de under 30 år, medan intresset i gruppen över 45 år är betydligt svalare.

För och nackdelar med chefsrollen 2021
Förtroendet för chefer har ökat med fem procentenheter jämfört med före pandemin. Foto: Adobe Stock

– Att förtroendet för chefer ökat under pandemin är ett bra kvitto på att många arbetsgivare har hanterat den speciella situationen kring trygghet på arbetsplatser och hemarbete på ett bra sätt. Som chef är det viktigt att skapa trygghet och hitta nya sätt att få medarbetare att känna sig sedda och delaktiga, även på distans, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup Sverige som genomfört undersökningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Förtroendet för chefer har ökat med fem procentenheter jämfört med före pandemin. Nästan tre av fyra svenskar, 71 procent, uppger att de har mycket eller ganska högt förtroende för sin närmsta chef. De över 45 år har lägst förtroende för chefen.

Yngre svenskars intresse för att bli chef är större än andra åldersgrupper. Över hälften av de respondenter som är yngre än 30 år, 52 procent, uppger att de drömmer om att bli chef – samtidigt som endast 20 procent av de över 45 år hyser chefsdrömmar, enligt Manpower Work Life. För samtliga åldersgrupper är det 37 procent som drömmer om att bli chef.

– Arbetsgivare bör ta vara på den drivkraft och ambition som yngres chefsdrömmar signalerar, exempelvis genom att uppmuntra till idéutbyten. För att säkra kompetensutvecklingen är det klokt att skapa ett utbyte av kunskap mellan de yngre och äldre generationerna på arbetsplatsen, menar Mikael Jansson.

Undersökningen visar även att män i högre utsträckning drömmer om att bli chef än kvinnor, 44 respektive 31 procent. Kvinnor och män skiljer sig även något i vilken typ av chef de vill bli. Männen vill allra helst bli vd och därefter arbetsledare. Kvinnor uppger också att de vill bli vd, men kan likagärna tänka sig att bli personalchefer.

– Även om chefsrollen inte bör vara ett tvång i en karriär är det bekymrande att kvinnor i så pass lägre grad drömmer om att bli chef. Varje arbetsgivare ansvarar för att ge kvinnor och män samma möjligheter, och bör undersöka varför kvinnor inte anser att det är lika intressant att bli chef. Kanske finns det underliggande strukturella problem som går att åtgärda, avslutar Mikael Jansson.

Topp tre-listor: För och nackdelar med chefsrollen enligt svenskarna 2021

Fördelar

1. Det ger möjlighet att få fatta beslut och påverka

2. Möjlighet att leda och utveckla andra

3. Det ger möjlighet till hög lön

Nackdelar

1. Långa arbetsdagar och mindre fritid

2. Hög arbetsbelastning

3. Tvingas ta itu med konflikter och personalproblem

Topp tre-listor: För och nackdelar med chefsrollen enligt svenskarna 2019

Fördelar

1. Möjlighet att leda och utveckla andra

2. Det ger möjlighet att fatta beslut och påverka

3. Det ger möjlighet till personlig utveckling

Nackdelar

1. Det innebär höga stressnivåer

2. Att ta obekväma beslut som strider mot min övertygelse

3. Det innebär en oro för att inte räcka till

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.