-->

Det digitala ledarskapets baksidor

Krönika Ett forskarteam på Standfords Virtual Human Interaction-labb har nyligen slagit fast varför videomöten – som många av oss numera är förpassade till – har en tendens att göra oss utmattade. En av de tyngsta faktorerna är att man ser sig själv i bild.

Det digitala ledarskapets baksidor
Johanna Palmér är krönikör hos Vd-tidningen. Här skriver hon om behovet av ledarskap.

Det är inte hälsosamt för en frisk människa att stirra på sig själv. Spegeleffekten gör att efter bara tio minuters intensivt tittande börjar en annars mentalt stabil människa att fokusera på delar av sitt utseende som denna tycker mindre om, eller inte tycker om alls.

Ytterligare aspekter tröttar ut oss. I digitala möten är deltagarnas ansikten ofta så stora i teams- eller zoom-fönstret att hjärnan tror att personen befinner sig mycket nära en själv. Den privata sfären inkräktas. Evolutionärt betyder en person på tätt avstånd en av två saker. Det ena är nära förknippat med reproduktion och i regel positivt. Det andra är att man är på väg att börja slåss, en känsla som naturligtvis kan öka stressnivåerna.

Det är också svårare att avläsa en annan persons kroppsrörelser och mimik över skärmen, hjärnan går på högvarv för att uppfatta alla nyanser och tolka den information som inte förmedlas. Många upplever också en förväntan att man ska synas i rutan hela tiden, vilket gör oss mer stillasittande. I ett fysiskt möte är det numera vanligt att stå upp delar av mötet eller röra sig på sin stol.

”Zoomtrötthet”, som det har kommit att kallas, är hetluft i forskarkollektivet, och påverkar oss också olika. En annan studie med Stanford-forskare inblandade, visar att kvinnor upplever mer trötthet till följd av digitala möten, jämfört med män. En av sju kvinnor svarade att det blir trötta eller väldigt trötta av många och långvariga videosamtal. Motsvarande siffra för män var en av 20. Det är oerhört viktig kunskap för ledare att ta till sig och utforma sitt ledarskap efter.

Pandemin har förflyttat befintliga omvärldstrender årtionden in i framtiden, i vissa avseenden lever vi redan i 2030. Eftersom pandemin pågått länge, är de flesta överens om att arbetslivet och möteskulturen redan är permanent förändrad. Av tidsskäl, klimatskäl och smittoskäl fortsätter vi med en hybrid möteskultur. Det fysiska kontoret får större betydelse som mötesplats med ökade krav på attraktivitet och värden som underlättar kvalitativt fysiskt umgänge samtidigt som det värnar smittskyddet. Medarbetare utför sitt arbete i fyra olika rum, företagets kontor, sitt hemmakontor, det digitala kontoret och kanske i ett coworking-kontor.

Framtidsorienterade arbetsgivare genomför nu workshops med sina medarbetare för att forma sin post-corona-möteskultur. Vilka möten har vi på vilket sätt? Hur utformar vi mötena så att de ger ett energimässigt överskott? Vad passar oss i vår organisation?

Oavsett hur långt just ni har kommit, lär dig knepen att förminska dina medmänniskor på skärmen och stänga av möjligheten att sig dig själv. Såvida du inte är Ikaros på väg mot solen, kommer det garanterat spara på din energi och förbättra din sinnesstämning.

Fakta

Johanna Palmér

Styrelseproffs, fristående samhällsdebattör och föreläsare inom hållbart ledarskap. Utsedd till Årets Ledare och Årets Samhällsutvecklare i Linköping/Norrköping.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.