Ta utvärdering av vd på stort allvar

Krönika Så här års, om bolaget har kalenderår, ombeds vd i regel stiga ut ur rummet för att ge styrelseledamöterna en möjlighet att diskutera hur vd presterat det gångna året.

Ta utvärdering av vd på stort allvar
Johanna Palmér är krönikör hos Vd-tidningen. Här skriver hon om behovet av ledarskap.

Första gången kan det kännas förolämpande, kanske rentav kränkande, att sitta utanför rummet och veta att ens person synas i sömmarna. Hur lång tid ska de prata? Är det bra att de pratar länge eller kort? Jag har själv suttit där, nervöst rörande i en tekopp, och önskat att jag i stället varit en fluga på väggen därinne.

Men en bra styrelse tar sin vd-utvärdering på stort allvar. Att vd fungerar i sin roll är avgörande för bolagets utveckling på både kort och lång sikt. Utvärderingen bör utgå från arbetsbeskrivningen för vd, ägardirektivets inriktningar, styrelsens beslutade strategiska plan för verksamheten samt hur vd har omvandlat och effektuerat den i en affärsplan.

Ledarskapet är något som bör lyftas och utvärderas särskilt. Gott ledarskap kan uträtta stordåd, dåligt ledarskap kan förstöra stora värden. Hur har medarbetarundersökningar fallit ut? Vilken förmåga har vd att bygga fungerande och högpresterande team? Har vd sin organisations förtroende? En modern styrelse ställer sig även frågan om vd har förmåga att leva och leda företagets värderingar och kultur.

Ledarskapet är nära knutet till personlig utveckling. Hur medveten är vd om sin egen personlighetsprofil och hur hen uppfattas av andra? En trygg vd med rätt kompetens för sitt uppdrag klarar att hålla en övergripande kurs mot framtiden och samtidigt balansera konkurrerande intressen inuti organisationen.

Samarbetet med styrelsen hör naturligtvis till. Vd bör utvärderas utifrån kvaliteten och punktligheten avseende informationsgivning och beslutsunderlag, liksom att rapporteringen överlag är korrekt, relevant och på en strategisk nivå. Hur väl genomför vd av styrelsen fattade beslut?

En vd-utvärdering formas olika beroende på de utmaningar och situationer som det enskilda bolaget befinner sig i. Under coronapandemin har många fått pröva sina vingar inom krishantering. Hur reagerar vd när pressen ökar?

Snarast efter utvärderingen ska ordförande återkoppla till vd på ett sådant sätt att vd kan ta till sig återkopplingen och arbeta med sin egen utveckling och prestation.

Men stanna inte där! När vd-utvärderingen är gjord enligt konstens regler, anser jag att styrelsen även ska göra individuella utvärderingar av varje enskild ledamot. Det är av största vikt att inte bara vd är ”vältränad”, granskad, utvärderad och i ständig utveckling.

När du är klar med vd-utvärderingen denna gång, lyft blicken och fråga dina styrelsekollegor om ni inte ska ge feedback till varandra? Det kan kännas ovant första gången, men en bra styrelse tar även sin egen utveckling på stort allvar.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.