Ta kontroll över ditt kontrollbehov

Företagskultur Har du som vd svårt att släppa taget och lita på dina medarbetares arbetsinsatser?
Är du inblandad i det mesta, från att dra upp företagsstrategier till att lösa konflikter mellan medarbetare? Då kan det vara hög tid att backa.

Ta kontroll över ditt kontrollbehov

Är det kanske så att du insisterar på att bli cc:ad i e-posten, så att du vet exakt vad som pågår runtomkring dig? Är du ofta missnöjd med arbetsinsatser i din omgivning och övertygad om att resultatet skulle bli betydligt bättre om dina medarbetare arbetade och tänkte mer som du? Då är det hög tid att ta kontroll över kontrollbehovet, eftersom det på sikt skapar en atmosfär av misstro och blockerar dina medarbetares utvecklingspotential och därmed påverkar ditt resultat.

Så släpper du kontrollen:

1. Prioritera. Vad är viktigt och vad är inte viktigt? Vilket arbete, vilka beslut är så viktiga att det är avgörande att du är inblandad? Överdrivet kontrollbehov gör att du ständigt dräneras på energi och saknar fokus där det verkligen behövs.

2. Prata med dina chefer och medarbetare. Informera dem om dina prioriteringar och på vilka punkter du tycker det är viktigt att de konsulterar dig. Var tydlig med de saker du vill bli uppdaterad om och hur ofta du vill ha dess uppdateringar, samt hur detaljerad information du behöver.

3. Backa. Det avgörande testet på gott ledarskap är hur väl medarbetarna klarar sina arbetsuppgifter när du inte är där. Är du orolig, fråga någon du litar på hur det går, istället för att vanka fram och tillbaka och utstråla osäkerhet eller missnöje.

4. Bygg förtroende. Eftersom dina medarbetare är ovana vid att du backat, kan det hända att de kommer till dig i alla fall och söker bekräftelse eller godkännande. Visa att du litar på dina chefer och medarbetare, var tydlig med att du litar på deras bedömningar och beslutsförmåga. Gå inte in och ändra beslut, eller nagelfar och ifrågasätt detaljerna. Om arbetet av någon anledning inte löper på enligt plan, var noga med att inte överreagera. De flesta misstag – oavsett svårighetsgrad – går att korrigera.

5. Känn dina medarbetares begränsningar, backa inte in i väggen. Alla klarar inte av fria tyglar, det är din uppgift att känna av vilka som klarar av ditt förtroende och vilka du behöver ge mer stöd och ha tätare kontakter med. När du tar mer kontroll är det viktigt att alltid förklara varför du är mer involverad än vanligt.

Källa: Harvard Business Review

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.